05.01.2017

Sấm Trạng Bùng

Sấm Trạng Bùng

Năm nay là năm Gà Đinh
Mọi sự sẽ Yên Bình
Buổi sáng: Ngồi nhà nghe nhạc đạo
Chiều tối kiếm bạn hiền,
Tụ hội...

Làm lai rai vài chung,
Ngất ngưỡng! Sướng hơn tiên.
Đồng liêu có bạn.
Nè gọi tên: Anh Hùng Hào Hiệp
Hoà Bình Chính Nghĩa Nên Danh
Hiền Hùng Dũng Tạo Chiến Công
Chưa được hưởng tại số trời.
biết nói sao giờ? Đành chịu.
Năm mới! Ái da, năm nào hổng mới!
Đúng không? Vậy thì,
Nhiều ước mong:
Nhà nông có gạo
Thợ thuyền có việc làm
Chị bán buôn luôn mua may bán đắt
Anh làm công lên chức tăng lương
Người lính khỏe mạnh sáng suốt
Biết thù bạn phân minh
Em học sinh, sinh viên học giỏi
Ông làm thầy, chị làm cô
Chương trình đổi mới bắt kịp người ta
Cập nhật thông tin cho xứng danh nhà giáo
Anh làm báo, cô cậu làm đài
Truyền hình phát thanh nhà văn nhà thơ
Làm gương cho thế hệ trẻ noi theo
Văn dĩ tải đạo, cho xứng con cháu Lạc Hồng
Tất cả mọi người Sĩ Nông Công Thương Binh
Nhớ cho rõ: Người nào việc nấy!
Hôm nay ngày đầu năm mới (lịch Tây)
Còn vài bữa là qua năm Lịch Ta
Năm Đinh Dậu - Con Gà Rooster le coq
Nhắc mấy câu sấm trạng Lý, Việt Quốc Công
"Nam quốc san hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư "
Nhớ lấy!

Cuối Bính Thân
Trạng Bùng, tự là Bình, hiệu là Báng