27.02.2017

Nghệ Tĩnh quê tôi

NGHỆ TĨNH QUÊ TÔI


BẠN THẤY GÌ KHÔNG ?


Tôi đã thấy quê hương tôi Vũng Áng
Nước đỏ ngòm , diệt nguồn sống hữu sinh
Biển cá chết muôn sinh linh tự diệt
Rừng cây tươi diệp lục hết màu xanh. Tôi chứng kiến, Nghệ Tĩnh Bình chân chất.
Ruộng đồng khô bị nước mặn lân tinh
Cá biển chết nổi lình bình trắng bãi
Và con người rồi cũng sẽ tuyệt sinh.

  
Tôi đã gặp nhiều ngư dân thất nghiệp
Bỏ biển, đồng đi lao động kiếm ăn.
Các bà vợ lên thị thành ở đợ
Đi làm thuê, không có chỗ nương thân.
  


Tôi thương hại người ngư dân “ nón cối “
Ba mươi năm theo Đảng phải ăn xin,
Vì Công Giáo chẳng được tiền phúc lợi
Bị khai trừ vì mang tội đấu tranh.


Tôi chụp được nhiều tấm hình khiếu kiện,
Formosa, quân Tàu Cộng , công an
Đang tàn nhẫn đàn áp dân Nghệ Tĩnh
Đòi môi trường biển sạch hóa toàn dân .
  


Tôi đòi lại quê hương tôi biển sạch
Cho con thuyền được tự nguyện ra khơi .
Ôi sung sướng hưởng cuộc đời ngư phủ
Vượt đại dương vui với cá trùng khơi.


Hãy hoàn trả , quê hương tôi tất cả
Một giang sơn hình chữ S tuyệt vời
Tuy nhỏ bé nhưng là nơi quê Mẹ
Đầy tình thương yêu dấu Việt Nam ơi.NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
25/2/2017BẠN THẤY GÌ KHÔNG ?

Tôi đã thấy quê hương tôi Vũng Áng
 Nước đỏ ngòm , diệt nguồn sống hữu sinh
 Biển cá chết muôn sinh linh tự diệt
 Rừng cây tươi diệp lục hết màu xanh. 

 Tôi chứng kiến, Nghệ Tĩnh Bình chân chất.
Ruộng đồng khô bị nước mặn lân tinh
 Cá biển chết nổi lình bình trắng bãi
Và con người rồi cũng sẽ tuyệt sinh.

 Tôi đã gặp nhiều ngư dân thất nghiệp 
Bỏ biển, đồng đi lao động kiếm ăn. 
Các bà vợ lên thị thành ở đợ 
Đi làm thuê, không có chỗ nương thân. 


Tôi thương hại người ngư dân “ nón cối “ 
Ba mươi năm theo Đảng phải ăn xin, 
Vì Công Giáo chẳng được tiền phúc lợi 
Bị khai trừ vì mang tội đấu tranh. 


Tôi chụp được nhiều tấm hình khiếu kiện, 
Formosa, quân Tàu Cộng , công an 
Đang tàn nhẫn đàn áp dân Nghệ Tĩnh 
Đòi môi trường biển sạch hóa toàn dân . 


Tôi đòi lại quê hương tôi biển sạch 
Cho con thuyền được tự nguyện ra khơi . 
Ôi sung sướng hưởng cuộc đời ngư phủ 
Vượt đại dương vui với cá trùng khơi. 


Hãy hoàn trả , quê hương tôi tất cả 
Một giang sơn hình chữ S tuyệt vời 
Tuy nhỏ bé nhưng là nơi quê Mẹ 
Đầy tình thương yêu dấu Việt Nam ơi.

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
25/2/2017