12.03.2017

Biểu Tình: 58 Năm Tây Tạng Nổi Dậy

Biểu Tình: 58 Năm Tây Tạng Nổi Dậy

Vào ngày 10/3/1959, hơn 300,000 người Tây Tạng, lo sợ Hồng quân Trung Cộng sắp bắt cóc Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã tập trung về thủ đô Lhasa, vây quanh cung điện Potala Palace và rồi bùng khởi thành Cuộc Nổi Dậy Tây Tạng.

Người Tây Tạng lưu vong biểu tình bên ngoài tòa đại sứ Trung Cộng trong cuộc diễn hành ở London, Anh quốc, hôm 10/3/2017 để tưởng niệm 58 năm cuộc nổi dậy của dân tộc Tây Tạng. (Photo AFP/Getty Images). Frankfurt am Main, Germany, 10.3.2017, trước Tổng Lãnh Sự cuả Trung Cộng (Photo credit on Trương Nhân)Paris, France > March 10th 2017 (Photo credit on Tenzin Open Lungtok).
March 10th 2017 in Toronto, Canada (Photo credits on Thupten Wangyal) Bern, Switzerland, 10. March 2017   Photo credit on bernerzeitung.ch