23.04.2017

Tháng Tư Đen: Những hình ảnh người dân miền Nam Việt Nam không thể quên

THÁNG TƯ ĐEN
   


Những hình ảnh người dân miền Nam Việt Nam không thể quênTrong những ngày tháng cuối cùng của miền Nam Việt Nam, quân cộng sản Bắc Việt tiến đến đâu, người dân bỏ chạy khỏi chỗ đó. Bỏ của bỏ người, bất chấp mọi thiệt hại, bất chấp mọi hy sinh, mất mát…

Họ chạy đến nơi nào còn có người lính Cộng Hòa. Khi người lính Cộng Hòa cuối cùng không còn nữa, họ bỏ xứ ra đi, họ chạy ra biển cả...
Nguồn hình ảnh: Internet