13.05.2017

CHÂN DUNG 99 NHÀ VĂN VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI - Nguyễn Khôi

CHÂN DUNG 99 NHÀ VĂN
VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

                                            Nhà thơ Nguyễn Khôi. Ảnh: Internet

Lời thưa: Được nhà văn Lê Xuân Quang (Berlin) khuyến khích, theo gót nhà văn Xuân Sách, nhà thơ Đỗ Hoàng, nhà thơ Trần Nhương, với tiêu chí “văn là người”, Nguyễn Khôi tôi dùng thơ 4 câu phác họa chân dung 99 nhà văn mà mình mến mộ. Xin được chia sẻ cùng các bạn thơ.


           1. TỐ HỮU
           Tự nhận mình là Lành
           Mọi người thấy rất dữ
           Mác Lê bọc bằng thơ
           Đã đâm chỉ có “tử”.

           Tung hoa máu xung trận
           là Hịch chống xâm lăng
           lời Thề với Đảng, Bác
          “Từ ấy”, “Sáng tháng Năm
                 2. CHẾ LAN VIÊN
            Tài thơ đến như Chế
            Đời thật khó khen chê
            Bẻ cành phong lan bể
           “Con cá song cầm đuốc dẫn thơ về”.

            Bắn pháo hoa Tư tưởng
            Vờ khóc nước non Hời
            Tháp Bay On bốn mặt
            Giấu đi mặt ma trơi.         
  3. SÓNG HỒNG
            Thơ văn là bom đạn
            Lật đổ/ phá cường quyền
           “Đổi mới” phải sự thật
            Đọc Ức Trai đêm đêm.            4. LÊ ĐỨC THỌ
            Thơ: mực hòa máu viết
            Người hùng - quyền thứ hai
            Giải Nô ben thứ thiệt
            Ai thấy cũng bye bye. (bai bai)            5. HOÀNG VĂN HOAN
            Anh Ba quy: Việt gian
            Sang nương vây lão Đặng
            Xuống địa phủ viết văn
            Gặp cụ Hồ đặng đặng?            6. XUÂN THỦY
            Trùm đàm phán Paris
            Lịch lãm và trí thức
            Bị “nạn” thì làm thơ
           “Không giam được trí óc”


            7. TRẦN ĐĨNH
            Chính sự theo “đèn cù
            “Bất khuất” nên bị thiến
            Đang diễn hề hầu vua
            Hí trường đột tai biến!


           8. VIỆT PHƯƠNG
           “Cửa mở” hở hậu cung
           “Lụy” mấy ông xuất bản
           - Ta cái gì cũng Hồng
           - Địch cái gì cũng Xám
           - Trảm!


           9. HỮU THỈNH
           “Thư mùa đông” cho lính
           Thơ xoàng xĩnh lên ngôi
           Điếu văn “hot” tới đỉnh
           Trơ ghế cao anh ngồi.


           
10. NGUYỄN PHAN HÁCH
           Đẹp duyên “làng quan họ
           Thơ hay không có tiền
           Cho in thơ thả cửa
           Bán giấy phép đầu tiên.


           11. BÚT TRE
           Người bút lông, bút sắt
           Lão quê mùa bút tre
           Dám “biên tập” lời Bác
           Vào Đền Hùng khắc bia (1).
                                                  ………………….
(1)  Câu “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là do Bút Tre (Phó ty Văn hóa Phú Thọ) đã “văn bản hóa” câu nói của Bác (biên tập lại) và cũng qua nhiều vị tham gia chỉnh sửa.


          12. TRẦN ĐĂNG KHOA
          Thần đồng thơ trẻ xóm
          Hóm tếu văn “giải thiêng
          “Chân dung và đối thoại”
           Đằm chất quê hồn nhiên.


           13. HOÀNG CẦM
           Váy Đình Bảng chùng xuống
           Đâu thấy lá diêu bông?
           Mưa Thuận Thành tầm tã
           Ngây ngất ả phù dung.


           14. TRẦN DẦN
           Còn hai câu bia mộ:
          “Tôi khóc những chân trời…
          …Những người bay không có…”
          “Nhất định thắng”… công toi!


           15. LÊ ĐẠT
           Tù túng thành “phu chữ
           Đẽo / tỉa bay mất hồn
           Người chết / thơ còn, hết?
          “Đường chữ” nẻo cô thôn.


          16. YẾN LAN
          “Những ngọn đèn” chập choạng
           Bị “đánh” nằm ngậm tăm
          “Bến My Lăng” chạng vạng
          Chàng kỵ mã gọi trăng.


          
17. HOÀNG CÔNG KHANH
          Tù Tây lại tù ta
           “Quyền được rên” chẳng có
          Bởi luôn đòi tự do
          Gánh văn là gánh khổ.


          18. LƯU TRỌNG LƯ
          Chỉ một cái “tiếng thu
          Để ngàn đời ngơ ngác
          Mộng Phù Tang phiêu du
          Con nai vàng có “tác”?


          
19. QUANG DŨNG
          “Tây tiến” thơ hứng khởi
          “Mắt Sơn Tây” đoạn trường
          Sống: Mai Châu gái đẹp
          Chết vì dáng kiều thơm.


          20. PHAN KHÔI
          “Tình già” liếc như ông
          Mắt xuyên qua thế kỉ
          “Nắng (thì) cứ nắng…. ong ong
           Thời thế… ông chẳng thế!


           21. XUÂN DIỆU
          “Đồng tính” bị đấu tố
          Cụt hứng làm thơ tình
          Thôi thì ca “Ngói mới
          Đi “nói chuyện thơ” mình.


          22. HUY CẬN
          Tắt “Lửa thiêng” đón “mỗi ngày lại sáng
          “Con cá song lấp lánh đuốc đen hồng”
           Thằng con cả bùng tuốt sang Mỹ sống
           Chết đã lâu mãi chẳng có tên đường.


           23. KHƯƠNG HỮU DỤNG
           Xuất khẩu câu thần cú
           “… chim kêu sáng cả rừng
           Để nhớ Khương Hữu Dụng
           “Thôi xao” sánh thơ Đường.


           24. YÊN THAO
            Ngang ngửa thơ kháng chiến
            “Nhà tôi” mất hút rồi
            Thơm má người vợ trẻ
            Đừng “nã pháo” - người ơi!


            25. CẦM GIANG
            Tắm truồng trên Sông Mã
            Thơ thẩn hóa Cầm Giang
            Địa chủ trốn: đổi họ
            Hồn lên ở Mường Hung.


            26. MINH HUỆ
            Vì sao “Bác không ngủ?”
            Vợ dí thơ… tỉnh tình
            “Bác là Hồ Chí Minh
            Tỉnh tình đâu mà dí…


            27. ĐOÀN GIỎI
            Đoàn Giỏi văn thực giỏi
            Cánh chim trời mênh mang
            Bởi  ăn “Cá bống mú”
            Mê “Đất rừng phương Nam”.


            28. SƠN NAM
            Theo ông già Nam Bộ
            Thưởng “Hương rừng Cà Mau
            Mai sau khô không khốc
            Nhớ hoài “Mùa len trâu”.


            29. BÙI GIÁNG
            Nghêu ngao giả cuồng điên
            “Ly tao” quên đời loạn
            Chẳng được là Khuất Nguyên
            Thì cũng là Bùi Giáng.


            
30. TRẦN TRỌNG KIM
            Trung thực được như ông
            Là “Việt Nam sử lược
            “Hồi ký” (1) thực như tâm
            Tin đời còn sự thật.
                             …………….
(1) Hồi ký “Một cơn gió bụi”.


            
31. KIM ĐỊNH
            Triết gia xảo như ông
            An Việt mấy ai biết?
            Đọc “Triết lý cái đình
            Thấy thêm yêu nòi Việt.


            
32. TRẦN ĐỨC THẢO
            Giảng triết cho lũ dốt
            Tù đầy giữa đời thừa
            Yêu nước thành phản quốc
            “Trăn trối” đã quá mùa.


            
33. TRƯƠNG TỬU
            Làm thầy bọn trò ngốc
            Thôi về “châm cứu” chui
            Cứu người được quả phúc
            Văn chương chiếc yếm rơi…


           
 34. NGUYÊN NGỌC
            Chết rồi anh hùng Núp
            “Rừng Xà nu” bị nghiền
            Lập “Văn đoàn độc lập
            Mơ “Đất được đứng lên”.


            
35. PHÙNG CUNG
            Con ngựa già phủ Chúa
            Mười hai năm tội đồ
            “Xem đêm” còn giật thột
            Quất “bã chè” thành thơ.


            36. TRANG THẾ HY
            Yêu sao Trang Thế Hy
            Văn già hiền Nam Bộ
            “Vết thương thứ 13
            Về Bến Tre nằm ngủ.


            37. BÙI BÌNH THI
            Chẳng phải dân lính tráng
            Lại “Về Cánh đồng Chum
            Viết kí sự Xiêng Khoảng
            Đắm “Xiêng Khoang mù sương”.


            38. VŨ THƯ HIÊN
            Trải  “Đêm giữa ban ngày
            Tộc Tà ru bị loại
            “Bông hồng vàng” bầm dập
            Paris “thoại” cùng ai?


            39. THÁI KẾ TOẠI
            Văn sĩ làm “mật vụ”
            Mà chẳng thấy bắt ai
            Lũ Nhân văn kết bạn
            Khua giáo lên văn đài.


            40. MẠC PHI
            Nếu không lấy vợ Thái
            Viết văn, dịch làm sao?
            “Rừng động” xao động mãi
             Để “Xống chụ xon xao”.


            41. PHẠM TIẾN DUẬT
            “Đường ra trận…đẹp lắm”
            Lừa mị lũ trai làng
            Chết hồn kết “Vòng trắng
            Đưa thơ về Trường Sơn.


            42. BÙI MINH QUỐC
            Hăng hái “Lên miền Tây”
            Đi B không sợ chết
            “Bình công” nuốt đắng cay
            Làm thơ trong xó bếp.


            43. LÊ LỰU
            Phụ tình vợ Tấm Cám
            Chạy theo lũ choai choai
            “Ở đáy sông” quả báo
            Ngoác mồm nói xấu ai?


            44. LƯU QUANG VŨ & XUÂN QUỲNH
            Đến chết vẫn lăn tăn “Thời kỳ đồ đểu
            “Uống rượu với bác Lâm” chuốc chén về trời
            Để biển cũng bạc đầu thương nhớ
            “Đắng cay” là trời biếc thuở xa khơi.


            
45. NGUYỄN NGUYÊN BẢY & LÝ PHƯƠNG LIÊN
            Chàng Tư Mã say thơ
            Mê mùi sen phố cổ
            “Chém gió” giữa thủ đô
            “Thơ bạn thơ” rạng rỡ.


            46. BÙI NGỌC TẤN
            “Chuyện kể năm 2000
            “Tại sao tù?” thắc mắc
            Đọc Solzhenitsyn
            Ôi “Quần đảo Gulag


            
47. DƯƠNG THU HƯƠNG
            Tới “Đỉnh cao chói lọi
            Tức khí mà tắt kinh
            “Thiên đường mù” vẫy gọi
            Chào “Tỉnh lẻ vĩ nhân.”


             
48. HOÀNG HƯNG
             Thích Hoàng Cầm vương lụy
             Mang thơ phải vào tù
             Uất “Đi tìm cái mặt”
             Ngắc ngoải một đời thơ.


             
49. TRẦN HUY QUANG
             Trời xui viết “Linh nghiệm”
             Hơn Azic Nexin
             Treo bút ba năm, hiếm
             Bõ bèn một truyện in.


            
 50. NGUYỄN MINH CHÂU
             Ai điếu “Văn minh họa
             Vượt lão “Tầm nhìn xa”
             Mỗi lần qua chợ Giát
             Lại quặn lòng xót xa.


             
51. HOÀNG NGỌC HIẾN
             Xướng “Văn chương phải đạo
             Giáo sư chẳng được phong
             Học trò không đứa láo
             Dạy “Giáo dục công dân”.


             
52. TRẦN QUÁN ANH
             Một vở “Tiền tuyến gọi
             Đủ lừng danh… đói dài
            “Giáo sư Dái” thoải mái
            Tiền tấn thừa rong chơi.


             
53. VI HỒNG
             Mải “Đi tìm mẹ chữ
             “Người trong ống” gầy nhom
             Nghề văn kiết đến chết
             Không bằng về làm nương.


             54. NGUYỄN HƯNG QUỐC
             Triết gia Hoàng khen đểu
             Việt có ba thi tài
             Quốc, Hảo, Hoàng (1) thất thểu
              “Thơ con cóc” mới hay.
                                                            ……………..
(1)  Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng


              55. ĐỖ CHU
              Vì say “Hương cỏ mật
              Dở chứng làm thơ tình
              “Mảnh vườn xưa hoang vắng
              Thực / ảo kiếp nhân sinh.


              56. NGUYỄN HUY THIỆP
              Mang cưa  xẻ quá khứ
              “Tướng về hưu” trộm dòm
              - Nhà thơ: lũ vô học
              “Vong bướm” ám vào…Hồn!


              57. VI THÙY LINH
              Chẳng cần tốc váy đỏ
              “Quốc sư” vẫn say thơ
              Văn em không có sex
              Đếch ai thèm tìm mua.


              
58. PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
              Giỏi đàn, lắm lýí sự
              Bạn quí gọi “Triết gia”
              Đứa ghét chê “ngộ chữ”
              Gã sùng bái Hy La.


              59. PHẠM LƯU VŨ
              Nổi danh “Chị cả Bống
              Nghề  xây dựng có bằng
              Lộng ngôn trên “Phây” sóng
              Luận bàn Đinh La Thăng.


             60. NGUYỄN VĂN LƯU
             Hơn lão Vũ Đức Phúc
             Vượt trên tầm Đông La
             “Luận chiến văn chương”… hả?
             Chỉ điểm bãi tha ma.


           
 61. NHÃ THUYÊN
             Nhà xuất bản giấy vụn
             Mấy thầy cô muốn “nghiên”
             Cánh “phê bình chỉ điểm”
             “Chém” cô trò Nhã Thuyên.


             62. PHẠM XUÂN NGUYÊN
             Văn sĩ tài khẩu khí
             Một xác xí hai chân (1)
             Cả Viện Văn Tiến sĩ
             Mình Nguyên là Cử nhân.
                               …………………….
(1) Hội Nhà văn Hà Nội và Văn đoàn Độc lập.


             63. HOÀNG XUÂN HỌA
             Thơ (trong) ba lô ra trận
             Bõ “Trót một thời yêu
             “Chuyện cõi âm” lạ lẫm
             Trả đời cho Chí Phèo.


             64. VĂN THÙY
             Giỏi diễn vai “dị nhân”
             Thấy Bùi Giáng là lủi
             Lục bát phủi hồn rơm
             Khéo dán tem “thơ bụi.”


             65. NGUYỄN CHÍ THIỆN
             Tù lâu thành “ngục sĩ”
             “Hoa địa ngục” trời cho
             Thơ trở thành cứu cánh
             Sang “thế giới tự do”.


             66. ĐỖ TRƯỜNG
             Nếm đủ mùi “xuất khẩu”
             Ghét “Cộng” tếch ly hương
             Đạt tiêu chí “văn chửi”
             Khối người khoái Đỗ Trường.


             67. NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
             Bước qua “Đêm thánh nhân”
             Thả đời vào “Chẹc chẹc”
             Thi sĩ Khỉ đầu đàn
             “Làm tình” hơn cả xiếc.


             68. VŨ NGỌC TIẾN
             Xả “Sóng hận sông Lô
             Lên “Q
uỷ vương” chễm chệ
             Trai Hà Nội đào hoa
             Sướng cuộc đời dâu bể.


             69. LÊ MAI
             “Tôi là người Hà Nội”
             Bị “Tẩu hỏa nhập ma
             Sống “Thời gian xuẩn ngốc
             “Quyền được rên” … thế a?


             70. NGUYỄN NGỌC KIÊN
             Chàng Tiến sĩ Ngôn ngữ
             Giỏi dịch thơ tiếng Trung
             Dạy Anh ngữ kiếm sống
             Luận bình “phê” thẳng tưng.


             71. BẢO SINH
             Công tử không “bát phố”
             Về nuôi chó… lừng tên
             Hỗn danh “thơ Sinh Chó”
             Lên nóc tủ ngồi thiền.


             72. DẠ NGÂN &NGUYỄN QUANG THÂN
             Cuồng nhiệt theo tình trai
             Yêu từng cen-ti-met
             Mê “Vũ điệu cái bô
             Đến bên hồ… vĩnh biệt.


             73. PHẠM THÀNH
             Sống thời “Hậu Chí Phèo
             Giữa cuộc đời sấp ngửa
             Thả “Xã nghĩa cò hồn
             Tai ương chờ ngoài cửa.


             74. NGUYỄN ANH THUẤN
             Kim Đôi - Nguyễn Anh Thuấn
             Làm thơ “tụng” làng mình
             Ôi cái “Làng Tiến sĩ
             Bậc nhất tỉnh Bắc Ninh.


             75. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
             Tiểu đoàn trưởng trận mạc
             Làm thơ đến quên đời
             Xác ngơi ở Yên Bái
             Hồn sang Nga rong chơi.


             76. NGUYỄN HUY  HOÀNG
             Tìm con 20 năm
             Đất trời Nga bát ngát
             Hồn gọi gió tha phương
             Canh ngọn đèn… bạc tóc.


             77. CHÂU HỒNG THỦY
             Hoa Ban bổi hổi nhớ
             Bạch Dương nổi tình thơ
             Quê hương xin tạ lỗi
             “Một mình với mùa thu”.


             78. TÔ NGỌC THẠCH
             Qua sông Hóa đến bến Mơ
             Gió thị trường gõ phím bờ thời gian
             Khoảng trời sông Cấm xanh lam
             Xứ người trôi giạt… Hồng An đợi người.


             79. VŨ QUANG TẦN
             Về làng toàn người lạ
             Thăm mả toàn người quen
             Thuốc lào - thơ cho đã
             Về Tiên Lãng cùng em.


             80. HOÀNG GIA CƯƠNG
             Quảng Bình thương cát nắng
             Nhật Lệ đắng trái Bần
             “Lặng lẽ thời gian trắng
             Về “Bút Tháp dâng hương.”


              81. TRỊNH BỬU HOÀI
              Theo anh về Châu Đốc
              Cùng trèo lên núi Sam
              Thương phượng hồng trường cũ
              Nhớ áo trắng cô nàng.


              
82. TRÚC LINH LAN
              Theo em về Cần Thơ
              Gạo trắng, da em trắng
              Để “còn lại tiếng mưa
              “Mùa hoa về chong chóng”


              83. NGUYỄN ANH TUẤN
              Trai Hà thành ham học
              Lên Tây Bắc đắm yêu
              Phim truyện cả trăm tập
              Không bằng thơ phiêu diêu.


              84. NGUYỄN LÂM CẨN
              Hết “ướp tình” lại “hồi xuân’”
              Lục bát Lâm Cẩn bay gần tới sao
              “Chị ngồi giặt áo” cầu ao
              Đa đoan số phận vận vào đời thơ!


              85. MINH ĐỨC TRIỀU  TÂM ẢNH
              Thả bè lau trên mây
              Ơi “người thơ bày tỏ”
              “Nhập cốc” dứt dợ dây
              “Hẹn mai” tịch theo gió.


               
86. NGUYỄN THANH LÂM
               Đêm tỏa hương Dương cầm
               Nghe mưa trên mái cổ
               Siêu thoát trong rừng Tùng
               Thơ lang thang bát phố.


               87. LÊ KIM GIAO
               Cuồng nhiệt thơ khắc đá
               “Dịu dàng” thoảng tài thi
               Thôi bỏ đi “Thần luật
               Diễn “cờ” trên ti vi.


               88. HÀ THỊ TRỰC
               “Cưới” đò giang cách trở
               “Đón dâu chỉ mình anh”
               Sang Nga buôn lời lỗ
               Làm thơ chỉ một mình.


               89. ĐẶNG XUÂN XUYẾN
               Buôn sách và viết sách
               Vui gà trống nuôi con
               Làm tình “cưỡng” không thích
               Thơ như thời trai son.


             
 90. NGUYỄN HIẾN LÊ
               Luyện chữ thành học giả
               Nối gót Lê Quí Đôn
               Chẳng khoe khoang mồ mả
               Thanh thản làm dân thường.


                91. HOÀI ANH
                Sống động “Bức tranh gà
                Bảy cái không…hiếm có
                Cứ dịch / viết nhẩn nha
                Suốt đời chỉ cuốc bộ.


               
92. VƯƠNG HỒNG SỂN & AN CHI
               Uyên bác như cụ Sển
               Có An Chi tiếp nòi
               “Hơn nửa đời hư” xịn
               Miền chữ nghĩa rong chơi.


               93. THÁI DOÃN HIỂU
               Chẳng Tiến sĩ làm nên Học giả
               Thả văn chương trò thật / giả ngạo đời
               Tìm cái thật ở trong cái giả
               Nghìn trang văn giấu máy tính để chơi.


               94. NGUYỄN TÔN NHAN
               Thôi rồi một đấng tài hoa
               Nhà “Trung hoa học” còn là ai đây?
               Giáo sư, Học giả thì đầy
               Riêng anh “học thật”… tiếc thay một người!


               
95. ĐỖ LAI THÚY
               “Luộc văn” bị nghi án
               Càng viết càng lên tay
               Hồ Xuân Hương tuột yếm
               Chân trời có người bay.


               96. LÊ BẦU
               Văn Tàu dịch siêu hạng
               Cha đẻ từ “Ô sin”
               Sống cô đơn lẻ bạn
               Chết trên tay người tình.


               97. VŨ TỪ TRANG
               Vươn lên chủ doanh nghiệp
               Từ chân báo thủ công
               Văn chân dung chân thực
               Thơ ngọt khế Sặt Đồng.


               98. THẾ PHONG
               Chào vĩnh biệt Yên Bái
               Vào Sài Gòn lập thân
               Mình một nhà xuất bản
               Lừng lững văn Thế Phong.


           
   99. GIA DŨNG
               Mình một Viện Văn học…
               Mình một Hội Nhà văn
               Mình làm các tuyển tập
              Thơ Việt cho ngàn năm.

*

Làng Mọc Quan Nhân ngày 07.05.2017

Nhà thơ NGUYỄN KHÔI
Địa chỉ: P12A05 nhà 17T, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội.
Điện thoại: 097.955.62.05