25.06.2019

Thơ- MẸ ƠI…CON MUỐN BIẾT- Phuong Tran

MẸ ƠI…CON MUỐN BIẾT???
Tranh của Họa Sĩ Nguyen Son - Hannover- Germany
Con muốn biết mẹ ơi
Nghe từ bốn phương trời
Tiếng kêu la than khóc
Những cánh rừng lăn lóc
Cây đốn ngã muôn nơi
Nên lũ lụt tả tơi
Thế tại sao hả Mẹ?

Biển ngày đêm lặng lẽ
Âm thầm khóc sầu thương
Cá tôm chết lạ thường
Tại vì sao Mẹ nhỉ?
Người dân chài rên rỉ
Bỏ xác trên biển khơi
Thuyền đâm chìm thả trôi
Tứ bề câm như hến
Tàu lạ từ đâu đến
Mà lộng hành muôn nơi
Tại vì sao Mẹ ơi?

Vừa rồi máy bay rớt
Lại Ngư dân cứu vớt
Các anh lính vùng trời
Chẳng có ai bắn rơi
Mà rã rời trên biển
Như ăn nhầm hỏa tiễn
Của Tàu lạ Mẹ ơi
Tại sao máy bay rơi
Mẹ ơi con muốn biết

Ðiều mà dân muốn biết
Ai trả lời Mẹ ơi?
Sao im tiếng lặng hơi
Chẳng lẽ không ai biết?
Ðiều mà dân muốn nói
Lại đánh đập tơi bời
Ðất nước mình lạ quá
Tại sao hỡi Mẹ ơi?

Cá vì không biết nói
Nên đành phải chết oan
Còn dân mình biết nói
Cũng đâu sống vẹn toàn
Chết tức rồi chết tưởi
Chết lần tới chết mòn
Thức ăn toàn là độc
Thức uống cũng thế thôi
Không khí mình hít thở
Lại ô nhiễm tơi bời
Vậy khi nào con chết???
Mẹ biết không Mẹ ơi?
...
Bao nhiêu điều con hỏi
Tim gan Mẹ rã rời
Bao điều con muốn biết
Ðắng lòng Dân con ơi!

PT
25.06.2016