SH 2016


CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO MÜNCHEN BAYERN e.V.
Tel. 089 – 66655403  eMail: CDNVTD_MB@yahoo.de
Lịch họp hàng tháng và các kỳ tổ chức của Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern e.V. trong năm 2016
(có thể thay đổi về thời gian và địa điểm)


2016
ngày tháng
vào lúc
Địa điểm

Họp mặt tháng  Giêng
10.01.2016
13:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Tập văn nghệ Tết
10.01.2016
17.01.2016
16 – 20:00
15 – 20:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Tập văn nghệ Tết
Tổng dợt
24.01.2016
30-31.01.2016
15 – 20:00
15 – 20:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Mừng Xuân
Bính Thân
            (08.02)
06.02.2016
(28 tết)
17 – 22:30
Salesianumsaal  Sieboldstr. 11 hay St. Wolfgangsplatz 11 81699 München

Họp mặt tháng  2
28.02.2016
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Họp mặt tháng  3
13.03.2016
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Họp mặt tháng 4
10.04.2016
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Giỗ Tổ Hùng Vương
QL 4895 (16.04)
16.04.2016
16:00
Dominikuszentrum
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Biểu tình 30 Tháng Tư
30.04.2016
Frankurt

Họp mặt tháng  5
08.05.2016
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Họp mặt tháng 6
12.06.2016
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Họp mặt tháng 7
10.07.2016
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

CĐ nướng thịt mùa hè (Chủ nhật)
24.07.2016
11 – 20:00
Fasaneriesee München
S1 trạm Fasanerie (Feldmochungerstr.)

Tháng 8
NGHỈ HÈHọp mặt tháng 9
(bàn về Trung Thu)
17.09.2016
15:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Tết Trung Thu 
01.10.2016
15:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Họp mặt tháng  10
08.10.2016
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Họp mặt tháng  11
05.11.2016
16:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Họp mặt tháng 12
Giáng Sinh &
Tất Niên
17.12.2016
15 – 22:00
Caritas München Nord
Hildegard von Bingen-Anger 1-3 80937 M

Mừng Xuân Đinh Dậu (28.01.2016)
21.01.2017
(24 tháng Chạp)
16 – 22:30
Salesianumsaal  Sieboldstr. 11 hay St. Wolfgangsplatz 11 81699 München


2016: