22.04.2015

HỘI THẢO NHÂN NGÀY QUỐC HẬN thứ 40 tại Plochingen 23.04.2015 20 Uhr

HỘI THẢO NHÂN NGÀY QUỐC HẬN thứ 40 tại Plochingen
23.04.2015  20 Uhr
Kính chuyển,
đặc biệt ACE vùng Stuttgart & phụ cận

chúng tôi vừa được tin một thân hữu Đức, ông Thomas Reuther, giám đốc chương trình cứu trợ nhân đạo của tổ chức từ thiện Đức „Malteser Hilfsdienst“ trong những năm 1971 đến 1973 tại Việt Nam, sẽ có bài tham luận về đề tài "40 Jahre Ende des Vietnamkrieges" („40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt“) trong buổi hội thảo do
Katholische Erwachsenen Bildung (Công Giáo) và Evangelische Kirchengemeinde Plochingen (Tin lành)
tổ chức vào

ngày thứ năm 23.04.2015
lúc 20 giờ
tại
Gemeindehaus St. Konrad
Hindenburgstr. 57
73207 Plochingen

Vậy xin kính chuyển và thân mời ACE tùy nghi tham dự.
Xin xem thêm chi tiết trong tờ Flyer đính kèm

Kính
Duong Hong-An