25.04.2020

THƠ - THÁNG TƯ BUỒN- Phuong Tran

THÁNG TƯ BUỒN

Tháng Tư nào máu đổ thành sông
Quê hương tôi giọt lệ tuôn dòng
Sài Gòn tên dấu yêu đã mất
Bao triệu người hóa kiếp lưu vong

Tháng Tư lại đến xót xa lòng
Ðất Mẹ rơi vào cảnh long đong
Cộng Nô, Ðảng trị mờ dân trí
Vận nước suy đồi họa diệt vong

Hướng về Tổ Quốc dạ mãi trông
Dân oan thống khổ vẫn tay không
Quan trên vơ vét tham không đáy
Bán cả non sông chẳng thỏa lòng

Bốn lăm năm nợ với núi sông
Hỡi những người con giống Lạc Hồng
Ðan tay sát cánh về một mối
Ðánh bọn tham tàn rạng Tổ Tông

Giữ lấy đất trời giữ biển Ðông
Chín chục triệu dân quyết một lòng
Cờ Vàng phất phới bầu trời Việt
Sạch bóng Cộng Nô thỏa ước mong

Phuong Tran
06.04.2015
(Edit 29.04.2020)