02.04.2015

THÔNG BÁO: Tưởng Niệm 40 năm Quốc Hận. - HNVTNCD tại OdenwaldCỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
 TẠI ODENWALD & VÙNG PHỤ CẬN
    
Verein der Gemeinschaft der vietnamesischen Flüchtlingen

      im Odenwald und Umgebung e.V.


THÔNG BÁO

V/v : Tưởng Niệm 40 năm Quốc Hận.

Kính thưa : Ban Chấp Hành Liên Hội , Qúy Hội Đoàn-Đoàn Thể , Qúy Đảng Phái chính trị cùng Qúy Đồng Hương tỵ nạn cộng sản.

Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Odenwald  sẽ tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm 40 năm Quốc Hận vào ngày 30 tháng 05 năm 2015.

Chương trình cụ thể của buổi tổ chức Chúng Tôi sẽ trân trọng gởi  đến toàn thể Qúy Vị qua thư mời một ngày gần đây.

Tuy rằng buổi tổ chức có phần chậm trể so với thời điễm 30 tháng 04 – Quốc Hận. Nhưng Chúng Tôi vẫn phải thưc hiện buổi Tưởng Niệm.

Ngày Quốc Hận chính là ngày Quốc Tang của một giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Odenwald, 02.04.2015
T.M.Ban Chấp Hành

  Lê Trung Ưng