23.10.2015

Những bầy sâu - Trần Đức Lập

 Những Bầy Sâu


Một con sâu làm rầu nồi canh
Vài con sâu gớm bữa cơm lành
Một bầy sâu phá làng thối xóm
Những bầy sâu... ơi những bầy sâu
Đục ruỗng cả quê hương

Những con sâu béo tròn béo trục
Ăn cầu đường sắt thép xi măng
Ăn cơ quan công quyền chức tước
Ăn lớp trường ăn cả nhà thương


Một con sâu làm rầu nồi canh
Vài con sâu gớm bữa cơm lành
Một bầy sâu phá làng thối xóm
Những bầy sâu... ơi những bầy sâu
Đục ruỗng cả quê hương

Những con sâu béo tròn béo trục
Ăn ruộng vườn hút máu dân oan
Ăn non sông núi rừng đất nước
Ăn Nhân Quyền ăn cả Tự Do

Cùng nhau ta diệt trừ bầy sâu
Để dân ta có bữa cơm lành
Ruộng vườn ta đâm mầm kết trái
Lúa đồng xanh... ơi những mầu xanh
Đẹp đất trời quê hươngNhạc và Lời: Trần Đức Lập
Hòa âm, đàn và hát: Lâm DungNhạc phẩm „Những bầy sâu“ trên YOUTUBE: