21.11.2015

Bộ Ngoại giao Đức sẽ tiếp tục chú tâm theo dõi tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và sẽ đặt vấn đề này với Trương Tấn Sang

Bộ Ngoại giao Đức sẽ tiếp tục chú tâm theo dõi tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và sẽ đặt vấn đề này với Trương Tấn Sang Thưa Anh Chị,


Ngày 20.10.2015 sau khi được tin bộ trưởng ngoại giao Đức Frank Walter Steinmeier sẽ công du Việt Nam, chúng tôi đã viết thư ngay cho ông Steinmeier kêu gọi ông quan tâm đến tình trạng nhân quyền bị chà đạp tại Việt Nam.

Nay chúng tôi vừa nhận được thư của bà Stefanie Seedig, phó trưởng phòng Đông Nam Á, thay mặt ông bộ trường Steinmeier trả lời.

Trong thư bộ Ngoại giao Đức nói sẽ tiếp tục chú tâm theo dõi tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và sẽ đặt vấn đề này với Trương Tấn Sang trong chuyến du hành qua Đức sắp tới của Trương Tấn Sang.

Chúng tôi xin gừi kèm thư của bộ ngoại giao Đức trả lời ngày 12.112015 (bản tiếng Đức và bản dịch qua Việt ngữ) và xin tùy nghi phổ biến.

Cảm ơn quý Anh Chị quan tâm đến cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.

Kính
TS Duong Hong-An
(Diển đàn Vietnam 21 / Forum Vietnam 21)