07.11.2015

Nhạc: NGƯỜI VIỆT NAM TÔI - Nguyệt Ánh


               NGƯỜI VIỆT NAM TÔI

NGƯỜI VIỆT NAM TÔI
Nhạc & Lời: Nguyệt Ánh
Washington D.C. Ngày 4 tháng 11 năm 2015

Một tấc đất không nhường cho giặc,
Một khúc sông không cho quân thù,
Từ Cao Bằng trải dài tới mũi Cà Mau.
Một hải lý không cho ngoại bang,
Một thước nước không cho quân Tàu,
Vì Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam.


Người Việt Nam tôi, người Việt Nam tôi,
Bốn ngàn năm lắm phen đau khổ dập vùi,
Tận cùng đau thương, tột cùng thê lương,
Người Việt Nam tôi vẫn kiên cường giữ đất quê hương.

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Sông núi muôn đời là của dân ta!
Người dân quyết tâm giữ nước giữ nhà,
Toàn dân quyết tâm ngăn giặc thù xâm lấn,
Xương máu tô bồi thêm đất cha.

Người bất khuất không hàng quân giặc,
Người quyết hy sinh nơi sa trường,
Người can trường vượt hào sâu lướt đạn bom.
Từ xóm vắng đến nơi thành đô
Từ góc phố đến nơi sân trường
Triệu người dân đồng tâm bảo toànViệt Nam.

Bảo toàn Việt Nam! Bảo toànViệt Nam!
Bốn ngàn năm đã vang danh giòng Lạc Hồng,
Hào hùng liệt oanh, quật cường hy sinh,
Người Việt Nam tôi: Những anh hùng chiến sĩ vô danh.


                     Người Việt Nam tôi - Nguyệt Ánh

Kính  xin quý anh chị giúp chuyển video clip bài hát mới của Nguyệt Ánh: 
"Người Việt Nam Tôi" đến các thân hữu khắp nơi để hỗ trợ tinh thần cho đồng bào đang tranh đấu tại quê nhà.

Xin cám ơn quý anh chị.

Nguyệt Ánh