07.11.2015

Chi tiêu quân sự bí mật của Trung cộng chiếm 1/3 của thế giới - Trọng Nghĩa

Chi tiêu quân sự bí mật của Trung cộng chiếm 1/3 của thế giới
Trọng Nghĩa
          Cảnh quân đội Trung cộng  tập trận, ngày 22/07/2014.. Reuters

Trong một báo cáo công bố vào hôm qua, 04/11/2015, tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International TI), chuyên giám sát nạn tham nhũng trên toàn thế giới, đã ghi nhận sự kiện Trung cộng chiếm gần một phần ba lượng chi tiêu quốc phòng ngoài sổ sách chính thức của thế giới. Năm 2014 chẳng hạn, Viện nghiên cứu SIPRI ước tính Trung cộng đã chi đến 216 tỷ đô la cho quân sự, trong lúc ngân sách chính thức chỉ là 132 tỷ đô la.

Theo Minh bạch Quốc tế, trong thập kỷ vừa qua, chi phí quân sự chính thức của Trung cộng đã tăng gấp bốn lần, biến nước này thành quốc gia có chi tiêu quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới, chỉ thua có Mỹ. Thế nhưng, theo TI, Bắc Kinh rất có thể là đã chi tiêu cho quân sự nhiều hơn là những gì được ghi trong sổ sách.


Trả lời báo Business Insider bằng email, Tehmina Abbas, người phụ trách về phương pháp điều tra tại Minh bạch Quốc tế đã cho biết là theo TI, chi tiêu quốc phòng bí mật được định nghĩa là « chi tiêu quân sự mà chi tiết có ý nghĩa không được công bố cho công chúng hay cho Quốc hội ».

Theo định nghĩa đó, thì toàn bộ ngân sách quốc phòng của Trung cộng đều thuộc diện đó – thậm chí thuộc diện ngân sách bí mật, tức là không có bất kỳ chi tiết có ý nghĩa được tiết lộ.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, mà dữ liệu đã được TI dùng làm cơ sở nghiên cứu, Trung cộng đã chi tổng cộng 216 tỷ đô la về quốc phòng trong năm 2014. Con số này bao gồm cả các khoản chi được công bố và các chi tiêu nằm ngoài sổ sách.

Vào năm 2014, ngân sách quân sự chính thức của Trung cộng chỉ là 132 tỷ đô la, có nghĩa là nước này đã chi thêm khoảng 84 tỷ đô là mà không công bố công khai hoặc thậm chí không công bố cả trong nội bộ chính phủ.
Đó là một khoản chi tiêu quân sự cực lớn mà không cần khai báo, vượt xa ngân sách liên bang hàng năm của Malaysia, một quốc gia có dân số hơn 30 triệu người.

RFI

Nguồn: 

China accounts for more than a third of the world's 'secret' military spending

"The expenses for China’s paramilitary forces, and the People’s Liberation Army (PLA)’s own revenue created by its corporations, and the allocation of these funds remain undefined," TI researchers wrote.


Đọc thêm:


 by Michael Kiselycznyk and Phillip C. Saunders