07.11.2015

Thông báo: Biểu tình ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Berlin - LHNVTNCS tại CHLBĐức

Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn CS tại Cộng Hòa Liên Bang Đức


THÔNG BÁO                 BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE
                          IN DER BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND e.V.

                                 Reg.Nr.9325 Amtsgericht Frankfurt am Main
                        c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm Postfach 40435  in 12313 Berlin
                  E- mail: hoangml69@hotmail. Com -   Internet : www.lienhoinvtn.de

                                     ***************************
                                                                            Berlin , ngày 05.11.2015   
   
                         Thông Cáo
                        về ngày Quốc Tế Nhân quyền 2015 tại Berlin

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo , quý Hội Đoàn , quý Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng.

Đã trên 40 năm chúng ta không chùn bước đấu tranh đòi  hỏi Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền  cho Quê Hương Việt Nam . Sự tàn ác độc tài vô nhân của nhà nước  Cộng Sản Việt Nam đối với  đồng bào trong nước   vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu cho mỗi người mang giòng máu Lạc Hồng .

Nhân  kỷ niệm 67 năm ngày công bố bản  Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 1948  Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức xin trân trọng thông báo:

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2015  sẽ được tổ chức tại Berlin vào ngày thứ bảy 12.12.2015  với chương trình như sau:

1.-Biểu tình trước Brandenburger Tor –Berlin từ 13-15giờ

2.-Thánh lễ liên tôn cầu nguyện cho Quê Hương  từ 16:00giờ đến 17:00giờ tại  nhà thờ St. Aloysius  Kirche ,   Schwyzerstr. 1  - 13349 Berlin

3.-Hội thảo tại hội trường nhà thờ từ 18:00giờ đến 20:00giờ  với đề tài:        
    Vận Động Nhân Quyền Tự Do Dân Chủ và Toàn Vẹn Lãnh Thổ cho Việt Nam .
    ( đặc biệt sẽ có sinh hoạt hội thảo với Linh Mục Nguyễn Văn Khải) 

 4.-Văn nghệ  với chủ đề Tự Do Nhân Quyền cho Việt Nam  từ 20:00giờ đến 23:00giờ

Liên Hội Người Việt Tỵ nạn  trân trọng thỉnh cầu quý Đoàn Thể , quý Tổ Chức người Việt tỵ nạn Cộng Sản tham dự đông đảo .

Xin  hãy liên lạc với chúng tôi trước để ban tổ chức lo liệu cơm tối và chỗ ngủ cho tươm tất .

Điện thoại liên lạc :
-Ông Nguyễn Văn Rị , số điện thoại 0157-86509266
-Ông Hoàng Kim Thiên,   số điện thoại 0163-6743097
( xin vui lòng mang  theo túi ngủ )

Trân trọng kính chào

TM Ban Chấp Hành
Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V.
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm