30.11.2015

Thông báo biểu tình nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Frankfurt am Main CHLBĐức

Thông báo biểu tình nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 
tranh đấu đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam
Thứ Bảy, 12.12.2015
tại Frankfurt am Main (CHLB Đức)

để cùng nhau tố cáo tội ác vi phạm Nhân Quyền trầm trọng cuả tập đoàn Việt Cộng bán nước, hại dân!
 Từ 13:00 giờ đến 15:00 giờ: Tập trung, biểu tình đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam,  trước Tổng Lãnh Sự cuả Việt Cộng tại Kennedy Allee 46, 60596 Frankfurt am Main.

Từ 15:00 giờ đến 16:30 giờ: Tuần hành và biểu tình trước Tổng Lãnh Sự cuả Trung Cộng tại đường Stressemannallee 19-23, 60596 Frankfurt / Sachsenhausen.

Mọi chi tiết xin liên lạc về Ban Tổ Chức: Hội Người Việt Tỵ Nạn (NVTN) tại Frankfurt am Main và các Tổ Chức & Đoàn Thể tại Frankfurt am Main.

Võ Hùng Sơn,
Điện Thoại: 069-95412691,
Handy: 0176-39056538,