28.02.2016

Phản-biện Của VNCH Trong 2 Tiếng Đồng-hồ được trích dẫn trên 111 Trang Net

Trung cộng luôn tuyên bố Những đảo ở trong Biển Nam Hải đã từ thời xa xưa là lãnh-thổ của TC

Phản-biện Của VNCH Trong 2 Tiếng Đồng-hồ được trích dẫn trên 111 Trang Net

Tâm Việt
Hôm 25 tháng 9 năm ngoái, Chủ-tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tuyên-bố ở Tòa Bạch Ốc: “Những đảo ở trong Biển Nam Hải đã từ thời xa xưa là lãnh-thổ của Trung-quốc.  Chúng tôi có quyền bảo vệ chủ-quyền lãnh-thổ của chúng tôi cũng như các quyền hạn và lợi ích hợp pháp và chính-thống của chúng tôi.”  Trong cuộc gặp gỡ hôm 23/2 với Ngoại-trưởng John Kerry của Mỹ tại Bộ Ngoại-giao, ông Vương Nghị, ngoại-trưởng Trung-Cộng, cũng nhắc lại những “quyền lịch-sử” của Trung-quốc đối với các quần-đảo trong Biển Đông.

Phản-biện của Ủy-ban Lâm-thời VNCH

Không để cho Trung-Cộng cứ khơi khơi dối trá, Ủy-ban Lâm-thời VNCH đã đưa ra một thông-báo về bản khẳng-định lập-trường (“position paper”) của VNCH hôm 26/2/2016 và chỉ trong hai tiếng đồng-hồ đã được 111 websites trên thế-giới “pick up” nghĩa là nhắc đến (theo PC Newsline) và 38 cơ-quan truyền-thông lớn và 8 trung-tâm nghiên cứu trên thế-giới vào tham-khảo.

Bản Thông-cáo Báo chí của Ủy-ban Lâm-thời VNCH mang tên “VNCH phơi bầy ‘Những gian trá của Trung-Cộng đối với Biển Đông-Nam-Á’” (“Republic of Vietnam Exposes ‘Chinese Fallacies regarding the Southeast Asian Sea’”) cho biết là Ủy-ban đã có một bản khẳng-định lập-trường của Việt-nam, nhất là của VNCH, phơi bầy tất cả những dối trá của Bắc-kinh như đã được khẳng-định bởi ông Tập Cận Bình và ông Vương Nghị trong những cuộc gặp gỡ cấp cao nhất với Mỹ.
.
“Bản nghiên cứu mô-tả trong chi-tiết,” bản Thông-cáo Báo chí viết, “là đến đầu thế-kỷ 20 ngay các bản-đồ của Trung-Hoa cũng chỉ nói đến đảo Hải-nam là lãnh-thổ cực-nam của Trung-Hoa, cho biết là chính-quyền Quảng-đông [cho đến cuối thế-kỷ 19] thường đẩy trách-nhiệm về cho chính-quyền VN khi các tàu ngoại-quốc gặp nạn ở Hoàng-sa, cũng cho biết Trung-hoa đã cố tạo ra những bằng-chứng giả-mạo về chủ-quyền trong Biển Đông trong thế-kỷ 20, thậm chí đến tên Trung-hoa của nhiều hòn đảo và các bãi ngầm trong hai quần-đảo Hoàng-sa và Trường-sa chỉ là những phiên âm hay tên dịch từ các tên đảo đó trong các tiếng ngoại-quốc, và rồi việc cưỡng-chiếm quần-đảo Hoàng-sa vào tháng 1/1974 đã gặp phản-ứng phòng vệ mãnh-liệt của Hải-quân VNCH.  Bản nghiên cứu còn đi sâu vào những ngộ-nhận của Tây-phương về Biển Đông cũng như những nhượng-bộ quá dễ dãi, không có lý-do cho Trung-cộng.”
.
“Để kết-luận,” bản Thông-cáo tiếp, “bản nghiên cứu kêu gọi việc đặt tên lại Biển Đông thành ‘Biển Đông-Nam-Á,’ kêu gọi sự cộng-tác mạnh hơn nữa giữa các quốc gia Đông-Nam-Á trước sự đe dọa và quân-sự-hóa ngày càng tăng cường của Trung-Cộng nơi Biển Đông, kêu gọi việc thách thức đường chín vạch đòi chủ-quyền của Trung-Cộng, kêu gọi sự củng-cố liên-minh với các cường-quốc ngoại-trừ Trung-Cộng, và kêu gọi tìm cách đưa ra những biện-pháp hòa-bình để ngăn chặn sự xâm-lăng từ Trung-cộng dựa trên Công-ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.”
.
Ngay sau khi bản Thông-cáo Báo chí về bản nghiên cứu nói trên được tung ra, đã có một số người và cơ-quan nghiên cứu trên thế-giới viết và liên-lạc đến xin bản nghiên cứu phản-biện Trung-Cộng nói trên.  Ai muốn có bản nghiên cứu có thể gọi cho số ĐT (703) 971-9178 hay viết về cho 37nnb726@gmail.com.