30.06.2016

Thư Mời Tham Dự Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Ngày 19.06 tại München ngày 09.07.2016

 Thư Mời
Tham Dự Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Ngày 19.06  tại München ngày 09.07.2016

(tham dự đi bộ 41 km Vinh Danh Cờ Vàng)


Thông báo

v/v Tham gia đi bộ Vinh Danh Cờ Vàng nhân Ngày Quân Lực do TTCS/VNCH/Đức Quốc tổ chức tại München ngày 09.07.2016

Kính thưa Quý Hội Đoàn, Quý Đồng Hương,

Để yểm trợ ngày  19 - 6 được Tập Thể Chiến Sĩ tại München Tổ chức vào ngày 9 - 7 - 2016   Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Việt Nam và thân hữu sẽ đi bộ 41 km yểm trợ cho ngày Trọng đại này.

Chương trình Vinh Danh Cờ Vàng với sự hỗ trợ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern trong việc thiết lập, hướng dẫn lộ trình và ghi tên người tham dự đi bộ.

Để  có dịp tham dự ngày Vinh Danh Cờ Vàng sẽ có những đoạn đường 20 km - 10 km - 5km - 3 km dành riêng cho Quý Đồng Hương.
Chúng tôi hân hoan đón nhận Quý Đồng Hương hưởng ứng dịp làm ý nghĩa có một không hai  này.

Muốn ghi danh  Quý Đồng hương vui lòng liên lạc theo địa chỉ Điện thư và số Điện thoại dưới đây:

Điện thoại : 0170 7945226 hoặc      eMail: CDNVTD_NB@yahoo.de   

Trân trọng kính chào
t/m Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Việt Nam

Lưu phát Tấn


Bản đồ lộ trình đi bộ 41 km: