26.06.2016

Tổ Quốc sinh ra một lũ hèn - Như Thị

Tổ Quốc sinh ra một lũ hèn
Hình minh họa (Nguồn: Internet)

Tổ Quốc sinh ra một lũ hèn,

Mất dần Biển Đảo nói chờ xem.
Múa mồm bốc phét rằng " Quan Ngại"
Ngại bởi Ngu lâu thích nắm quyền.!

Tổ Quốc sinh ra đám bất nhân,
Tranh quyền như đám Cẩu tranh Phân.
Tưởng rằng Ăn Bẩn xong rồi biến,
Hãy nhớ: Gieo Nhân..sẽ đến lần.!!


Tổ Quốc sinh ra đám Cộng ngu,
Đem về chủ thuyết bịp Đui Mù.
Mồ cha không khóc... Thờ Đồ Tể,
Cả nước im ru...sợ nhốt Tù..!!

Tổ Quốc sinh ra một bọn Tham,
Nước nhà đem bán để vinh sang.
Độc tài đảng trị nhưng mà Dốt,
Dốt mãi, Ngu lâu...sẽ mạt tàn.

Tổ Quốc sinh toàn đứa bị Điên,
Mác Lê liềm búa đã quy tiên.
Nhặt trong thùng rác người ta bỏ,
Ướp lại, vo viên để kiếm tiền.

Tổ Quốc sinh lầm những đứa con,
Giờ đây bươm nát , xác thân mòn.
Cha Ông dựng nước.. Giờ đem bán
Bán bởi lương tri... Chẳng biết gì.

Như Thị ( sự thật )