30.06.2016

Tuần Lễ "Ottawa Chào Mừng" (Welcoming Ottawa Week), 20-27 tháng 6, 2016

Trung Tâm Người Việt Canada và Tuần Lễ "Ottawa Chào Mừng" (Welcoming Ottawa Week), 20-27 tháng 6, 2016 

Bà Catherine McKenna, Bộ Trưởng Môi Sinh và Biến Chuyển Khí Hậu Toàn Cầu, thăm triển lãm  Hình: SS

Dưới sự điều hợp của tổ chức OLIP (Ottawa Local Immigration Partnership), sự hợp tác của thành phố Ottawa và một số các hội đoàn tại vùng thủ đô Ottawa, tuần lễ "Welcoming Ottawa Week (WOW)" đã được khai mạc trọng thể tại Toà Đô Chánh Ottawa sáng thứ Hai, 20-6-2016, với diễn văn chào mừng của ông John McCallum, Bộ Trưởng Công Dân Vụ và Di Trú Canada. Sau đó là lễ thượng kỳ WOW tại Công Trường (Plazza) Marion Dewar dưới sự chủ toạ của ông Jim Watson, Đô Trưởng Ottawa, ông Charles Bordeleau, Cảnh Sát Trưởng Ottawa, và đại diện của Phủ Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tại Ottawa.


Sau phần khai mạc là phần trình bầy về các công tác giúp người tị nạn tại thành phố Ottawa với các diễn giả Alex Munter (OLIP Council Chair / President and CEO of Children’s Hospital of Eastern Ontario); Michael Qaqish (Nghị viên Hội Đồng Thành Phố Ottawa, vùng Gloucester - South Nepean); Michael Casasola, đại diện văn phòng Cao ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tại Ottawa; và Louisa Taylor & Sarah Onyango, Đồng Chủ Tịch Ban Tổ Chức Welcoming Ottawa Week. Tiếp theo là phần phát gỉải thưởng cho một số các thiện nguyện viên đã giúp những người mới tới, và các thiếu niên trúng giải thi văn về người tị nạn.

Buổi lể kết thúc với phần trình bầy về kinh nghiệm định cư người Việt tị nạn tại Canada cuối thập niên 70 và đầu thập niên của diễn giả Mike Molloy, cựu nhân viên di trú cao cấp và cũng là cựu Đại Sứ Canada tại Jordan. Một phụ nữ Somalia cũng kể lại kinh nghiệm định cư tại Canada của bà và gia đình.

Tuần lễ WOW còn có các chuyến đi "walking tours" tại phố Tàu (Chinatown) và phố Ý (Little Italy) qua Trung Tâm Người Việt Canada, địa điểm tương lai của Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, Đài Kỷ Niệm Việt Nam (tượng Mẹ Bồng Con) và phòng triển lãm của Trung Tâm Người Việt Canada về người tị nạn Việt Nam và bà cố Đô Trưởng Ottawa Marion Dewar ("Marion and us") tại Trung Tâm Giải Trí Plant Recreation Centre.

Chiều ngày thứ Bẩy 25-6, bà Catherine McKenna, Bộ Trưởng Môi Sinh và Biến Chuyển Khí Hậu Toàn Cầu (Minister of Environment and Global Climate Change) và ôngYasir Naqvi, Bộ Trưởng Tư Pháp (Attorney General) Ontario, tới thăm triển lãm. Trong dịp này, bà McKenna được cô Dương Thụy An trao tặng cuốn sách Gift of Freedom của tác giả Brian Buckley về Chuơng Trình 4000 và cô Trần Phương Thu, Chủ Tịch Tổ Chức Văn Hoá Việt Ottawa, Tổng Quản Lý thiện nguyện (volunter General Manager) của Trung Tâm Người Việt Canada trao tặng khăn quàng vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Ngoài ra, ông Yasir Naqvi cũng được cô Nguyễn Tuyết Ngân thuộc Tổ Chức Văn Hoá Việt Ottawa và thành viên của Trung Tâm Người Việt Canada trao tặng khăn quàng này.

Trong cuốn sách lưu niệm, bà McKenna đã viết như sau:

Thanks to the Vietnamese Canadian Federation for all of your incredible work. The incredible efforts of the community and Canadians to bring over 60,000 boat people to Canada - including over 3,500 to Ottawa through Marion Dewar's efforts - were an inspiration for our government to bring in 25,000 Syrian refugees. You proved that where there is a will, there is a way.

Thank you.

Catherine McKenna, M.P., Ottawa Centre

(Tạm dịch:  Tôi xin cám ơn Liên Hội Người Việt Canada đã làm được những việc phi thường. Những cố gắng phi thường của cộng đồng và của dân chúng Canada nhằm mang vào xứ này 60 ngàn thuyền nhân, kể cả 3 ngàn 500 người tới Ottawa qua những nỗ lực của bà Marion Dewar - là một động lực thúc đẩy chính phủ Canada nhận 25 ngàn người tị nạn Syria. Quý vị đã chứng tỏ rằng "Có chí thì nên".

Cám ơn quý vị.

Catherine McKenna, Dân Biếu liên bang vùng Trung Tâm Ottawa
)  

Đây là cảm tưởng của ông Yasir Naqvi:

Vietnamese Community is a beacon of hope and endurance to our city. It is a proof of what resiliency and community spirit is about - it is to help each other to build people and communities, based on mutual respect and harmony.

Vive le Canada!

Yasir Naqvi, MPP, Ottawa Centre


(Tạm dịch:  Cộng đồng Người Việt là một biểu tượng của hy vọng và nhẫn nại cho thành phố chúng ta. Đây là một bằng chứng như thế nào là bền bỉ và tinh thần cộng đồng, đó là giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng con người và cộng đồng, dựa trên tinh thần tương kính và hài hoà.

Canada muôn năm!

Yasir Naqvi, Dân Biểu tỉnh bang Ontario, vùng Trung Tâm Ottawa
)

Mặc dù tuần lễ WOW đã chấm dứt vào ngày thứ Hai, 27-6, Trung Tâm Người Việt Canada đã yêu cầu Ban Giám Đốc Plant Recreation Centre gia hạn cuộc triển lãm thêm một thời gian nữa.
Cô Dương Thuỵ An trao cuốn sách Gift of Freedom cho bà Catherine McKenna
Hình: TTNVC
Ông Yasir Naqvi, Bộ Trưởng Tư Pháp Ontario, thăm triển lãm
Hình: TTNVC
Bà Catherine McKenna & ô. Lê Duy Cấn  Hình: SS

Ông Yasir Naqvi, bà Catherine McKenna & ô. Lê Duy Cấn  Hình: SS