14.07.2016

Trời ơi là trời... Đừng để VC lừa đảo lấy VÀNG ! - Truong Pham

Trời ơi là trời... Đừng để VC lừa đảo lấy VÀNG !

Truong Pham

Chính phủ Cộng sản ra kế hoạch mượn vàng của dân. Cách thức là vay có giấy biên nhận nợ đàng hoàng.

"Giấy chứng nhận vàng" để lấy vàng thật!

Dân sống sao mà cứ để cho Chính phủ nghĩ là dân vẫn còn ngu, dễ dụ quá sức.


Lấy vàng thật của dân rồi đưa cho dân tờ giấy chứng nhận vàng.

Tờ giấy đó làm được gì hả quý vị? Sau này cầm giấy đi đòi ai?

Nếu quý vị cho tôi vay tiền, vàng và tôi viết giấy biên nhận cho quý vị thì còn có khả thi hơn. Vì nếu tối không trả thì quý vị có thể thưa kiện tôi.

Quý vị cho chính quyền vay thì sau này đi thưa kiện ai???

Tôi khẳng định luôn, ai đưa Chính quyền vàng và lấy tờ giấy biên nhận có con dấu của chính quyền đều là ngu xuẩn.

Có vàng dư chưa biết làm gì thì cứ cất. Chết đấy.

Không phải tôi ghét Cộng sản mà tôi nói vậy mà đó là chiêu trò của Chính quyền cần tiền.

Nhiệm vụ và công việc của một chính quyền đúng nghĩa là không phải tiền mà là quản lý hành chính và an ninh/an toàn, vạch ra các đường lối đúng để dân làm ăn phát tiễn giàu có chứ không phải đi làm kinh tế thay dân.

Dân làm ra tiền thì mới đóng nhiều thuế vào ngân sách, từ đó chính phủ mới đẩy mạnh công trình và dịch vụ công, từ đó tiền lương của "đầy tớ" mới cao hơn được. Ai lại chơi đi vay?

Dân góp hết vàng, tiền, bán hết đất đưa cho Chính phủ làm kinh tế, dân ngồi chơi hưởng lãi. Được không? Chính phủ dám không?

Vinashin, Vinaline, công ty này, công ty kia là lấy tiền của dân đi phá. Phá hết rồi giờ lại giở chiêu trò vay vàng!

Chính quyền không được làm kinh tế nha các bạn. Vay/xin vốn ODA từ nước ngoài thì được. Ai lại đi vay tiền/vàng của dân!!!

Chính phủ vay vàng và sẽ bán để lấy tiền, nhưng Chính phủ không bán cho dân vì bán cho dân là lạm phát. Chính phủ sẽ bán cho nước ngoài để lấy ngoại tệ.

Khi vàng vào tay nước ngoài rồi, vàng đâu nữa mà trả lại cho dân. Lúc đó Chính phủ tìm cách kéo dài nợ cho đến khi bạn già và chết đi, hoặc Chính phủ sẽ trả bằng tiền. Mà tiền là giấy, các bạn làm gì với tiền giấy khi nó lạm phát.

Chính phủ vay vàng mà trả bằng tiền thì lạm phát sẽ tăng vùn vụt là điều đương nhiên.

Truong Pham