26.09.2016

Vietnam Film Club: DVD HỒN TỬ SĨ- NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA


Kính gởi Quý Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Kính gởi Quý Đồng Hương

Vietnam Film Club hân hạnh thông báo


Cuốn phim tài liệu DVD 

HỒN TỬ SĨ- NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA
sẽ được phát hành và giới thiệu vào lúc 
3 giờ 00 trưa - Chủ Nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2016

tại:
Nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042

Đính kèm là Thư Mời và tài liệu liên quan của Vietnam Film Club.

"Hồn Tử Sĩ", một sản phẩm của Vietnam Film Club được thực hiện bằng song ngữ, với sự cộng tác của người Việt trong và ngoài nước, cùng sự đóng góp của các nhân vật ngoại quốc đang quan tâm đến số phận của Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.

Kính mong được tiếp đón Quý Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Quý Đồng Hương, để cùng nhìn lại công trình quy mô của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ tình trạng hoang phế của Nghĩa Trang hiện nay, và cùng quan tâm đến số phận tương lai của Nghĩa Trang – một di tích lịch sử của Dân Tộc Việt Nam phải được bảo tồn.
Trân trọng kính mời.

TM. Vietnam Film Club
Chu Lynh, Editor

Xin mời xem Trailer:
​VFC - Trailer - Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa