04.10.2016

ĐỊNH IM LẶNG NHƯNG KHÔNG THỂ. VÌ IM LẶNG LÚC NÀY LÀ CÓ TỘI. TÔI LẠI PHẢI LÊN TIẾNG.

ĐỊNH IM LẶNG NHƯNG KHÔNG THỂ. VÌ IM LẶNG LÚC NÀY LÀ CÓ TỘI.
TÔI LẠI PHẢI LÊN TIẾNG.


Hôm nay lúc 8:20 sáng 2.10.2016 ở Hà Tĩnh, cũng có lúc đạn đã lên nòng và dùi cui vụt xuống giữa hàng ngàn người đang xuống đường. Cuối cùng, trước sức mạnh như bão tố của nhân dân, lực lượng cảnh sát cơ động, công an chìm nổi, lực lượng an ninh phải tháo chạy. Nhân dân làm chủ được tình hình, chiếm được cổng nhà máy, nhiều người còn leo lên tường của nhà máy, nhưng việc phá hoại không xảy ra, nhờ sự lãnh đạo khôn ngoan của các cha. Và Formosa vẫn còn đứng đó, nó chưa thất thủ và không dễ thất thủ. Đảng còn, Formosa còn, không thể khác được.


Con sâu cái kiến xéo lắm cũng phải biết tự vệ để sống còn, huống chi là người. Cũng đã đến lúc không thể im lặng và kéo dài mãi sự tồn tại phi lý và đầy nguy hiểm của Formosa.


Nếu không sẽ còn những Formosa thứ hai, thứ ba lần lượt ra đời trên đất nước này. Kỹ nghệ thép của Trung cộng đã lạc hậu và chất thải ra làm ô nhiễm môi trường. Chúng phải tìm cách di dời và bán đi công nghệ cũ kỹ đó. Việt Nam là điểm đến vì Việt Nam có bờ biển dài, là đất nước không chịu phát triển và có một đội ngũ con người sẵn sàng làm cầu phao cho chúng tiến vào thực hiện âm mưu. Những con người này sãn sàng vì lợi nhuận, vì đồng tiền, vì chiếc ghế công danh sẵn lòng bán rẻ nhân dân và tổ quốc.

Những nhà máy đã được dựng lên với nhiều tên gọi nằm rải rác trên đất nước này, có thể là nơi chúng đưa đến để phóng thích chất thải từ nhiều nơi trên thế giới. Formosa đã chứng minh điều đó. Tất cả đều là những bình phong để che dấu sự gian trá và thâm độc của tham vọng Trung Hoa. Chúng âm mưu biến đất, biến trời, biến biển của ta thành những vùng chết, biến dân ta thành những thế hệ bệnh tật và yếu đuối.

Nếu ngay thời điểm này, chúng ta vẫn là những kẻ hèn nhát. 

Nếu lúc này, chúng ta cho rằng những gì đang xảy ra là vô can đến bản thân mình, tức là chúng ta đang tự đâm dao vào cổ mình và đang góp phần tiêu diệt thế hệ con cháu.

Giáo dân Hà Tĩnh đang cất tiếng, chúng ta im lặng được sao?