28.11.2016

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CAO MIÊN VÀ VIỆT NAM CỘNG SẢN

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CAO MIÊN VÀ VIỆT NAM CỘNG SẢNHoàng Thân Sinanouk, xứ Cao Miên
Phát biểu một câu nghe xanh rờn:
"Chúng ta có láng giềng hết xẩy,
Đỉnh cao trí tuệ, tên Việt Nam.

Đất nước này, cứ một trăm người
Chín chín người khôn, một ngu thôi.
Không như chúng ta, còn lạc hậu,
Chín chín ngu, khôn chỉ một người!

Việt Kiều Cao Miên nghe nức lòng
Mũi phổng to, hãnh diện vô cùng.
Nhưng sau một lúc Sihanouk
Phán tiếp một câu, đau thấu mông:

"May mắn là Cao Miên chúng ta
Nhờ có phúc đức của ông cha
Một người khôn giữ vai lãnh đạo
Hướng dẫn chín chín người ngu kia.

Còn bên xứ láng giềng chúng ta
Lãnh đạo lại là cái thằng ngu.
Và cả chín chín người khôn đó
Để nó xỏ mũi, lạ hay chưa?"


CHẨM TÁ NHÂN
(phóng tác)
11/24/2016