09.05.2017

Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW, Úc: Thông Báo Kêu gọi xuống đường Tuyệt Thực phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp Tôn Giáo.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW, Úc Châu

Thông Báo

Kêu gọi xuống đường Tuyệt Thực trước nhà quốc hội Úc, lên tiếng phản đối nhà cầm quyền CS Việt Nam đàn áp Tôn Giáo.

Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Các Tổ Chức và quý Đồng Hương
Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã và đang vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Sau thảm cảnh môi trường tại Vũng Áng do công ty Formosa gây thiệt hại đến bao nhiêu người dân miền Trung trong công việc sinh sống hằng ngày. Nhà cầm quyền CSVN đã dùng bạo lực đàn áp một cách dã man với những nhà lãnh đạo tinh thần tôn giáo, khi họ cùng với người dân xuống đường đòi công ty Formosa đóng cửa và trả lại trạng thái bình thường cho biển và bồi thường thích đáng.Tuy vậy, gần đây nhất đó là sự việc anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã bị công an bắt vào ngày 2/5/2017 và đã chết trong đồn công an. Một tiếp diễn không ngừng của thảm trạng người dân khi bị chết trong đồn công an ở VN hiện nay là từ thắt cổ bằng dây cuốn chiếu, hoặc bằng dây điện thoại, thì lần này công an cho biết là anh ta tự cắt cổ, không phải là bằng một nhát mà là 2, mà còn đổi từ tay này sang tay kia.

Còn về phần Linh Mục Đặng Hữu Nam, thì Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An đã ra văn thư cấm quyền hoạt động của Linh Mục và đã đưa ra các thủ đoạn đấu tố với Linh Mục Đặng Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục.

Vì tương lai dân tộc, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu đã lên tiếng và chúng tôi xin kên gọi quý vị tham gia vào chương trình xuống đường tuyệt thực và lên tiếng phản đối sự đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN tại quốc hội Canberra:
  • Thứ Tư ngày 10 tháng 5 năm 2017, một phái đoàn sẽ xuống Canberra để bắt đầu tuyệt thực trước nhà quốc hội Úc.
  • Lúc 11 giờ sáng Thứ Năm ngày 11 tháng 5 năm 2017, đồng hương và một số dân biểu của chính phủ Úc đồng lên tiếng phải đối sự đàn áp Tôn Giáo tại Việt Nam.
Sẽ có xe buýt sẽ đưa đón đồng hương tại Cabramatta, trước thư viện vào lúc 6 giờ 45 sáng thứ Năm để chúng ta cùng lên tiếng phản đối. Để tiện cho việc sắp xếp, xin quý vị vui lòng ghi danh tham gia Tuyệt Thực hoặc đi xe buýt vào buổi sáng thứ Năm qua email: office@vietnamese.org.au hoặc qua số ĐT: 0449 112 792

Trân trọng kính chào.
TM Ban Chấp Hành / CĐNVTD/NSW

Hà Cao Thắng
Chủ Tịch

Email: office@vietnamese.org.au
Website: www.vietnamese.org.au/vca      
Facebook: https://www.facebook.com/groups/vcauc/