24.05.2017

Thành phố Fairfield, Sydney, (Úc) thông qua nghị quyết CÔNG NHẬN CỜ VÀNG

Thành phố Fairfield, Sydney, (Úc) thông qua nghị quyết CÔNG NHẬN CỜ VÀNG


TIN THẬT VUI 23/5/2017 Hội đồng thành phố Fairfield, nơi có đông người Việt tỵ nạn cộng sản nhất Úc Châu vừa thông qua nghị quyết CÔNG NHẬN CỜ VÀNG. Với tỷ lệ 100% được thông qua. Hình cuả Nguyễn Tất Phương.

Xem Video: