München: Quỹ Đóng Góp Xây Dựng Đài Tưởng Niệm Dr. Rupert Neudeck tại Troisdorf

München:  Quỹ Đóng Góp Xây Dựng Đài Tưởng Niệm
Dr. Rupert Neudeck tại Troisdorf
Toàn bộ số tiền quyên góp này sẽ được gửi đến Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài (ông Nguyễn Hữu Huấn Hamburg)  cùng với số tiền thu được trong đêm văn nghệ Tết Đinh Dậu (21.01.2017) Xuân Yêu Thương & Tưởng Niệm Dr. Neudeck do Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern tổ chức.

                         Người đóng góp                             Số tiền
Bà Lê Thị Phú
100 €
Bà Hoàng thị Như
50 €
Anh Dương Đức Thắng
50 €
Anh Chị Dũng, Ngọc Thu
100 €
Từ quỹ „30 năm Hồi Tưởng Tỵ Nạn München“ (02.05.2009) (*)
950 €
Kết quả tài chánh tết Đinh Dậu München
908,89 €
Bác Nguyễn văn Huân
30 €
Gia đình ông Trần Tú Trinh
100 €
Gia đình anh Nguyễn Hiền
30 €
Tổng cộng
2318,89 €

(cập nhật ngày 10.07.2017)


THÔNG TIN CẬP NHẬT (10.07.2017)

Tin mới nhất từ Ủy Ban Tượng Đài cho biết thành phố Troidorf dự định xây dựng một khu vực tưởng niệm Dr. Rupert Neudeck trong khuôn viên Burg Wissem Troisdorf vào khoảng năm 2018 - 2019.

Riêng về tượng đài vẫn do Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài phụ trách và sẽ thực hiện trước tại 1 địa điểm trong khu tưởng niệm Rupert Neudeck (Burg Wissem Troisdorf).


Vẫn theo lời Ủy Ban Tượng Đài thì toàn bộ số tiền quyên góp được, sau khi trừ mọi chi phí xây tượng đài sẽ được chuyển vào quỹ của tổ chức Grünhelme e.V. mà tiến sĩ Neudeck là một trong những thành viên sáng lập.

    Burg Wissem - Troisdorf.  Nguồn ảnh: Internet
(*) Ghi chú về số tiền 950,0 € từ quỹ "30 Năm Hồi Tưởng Tỵ 
Nạn tại Bayern":

Về số tiền còn lại của quỹ  „Hồi tưởng 30 Năm Tỵ Nạn tại  Bayern“ (ngày 02.05.2009)

Theo biên bản buổi họp cuối cùng của BTC vào ngày 16.05.2009 thì tổng số tiền còn lại trong quỹ „30 Năm Hồi Tưởng“ là 1.661,45 € do bà thủ quỹ Lý Ngọc Dung giữ.  (xem Biên bản họp nội bộ ngày 16.05.2009).

Sau buổi họp mặt nướng thịt (ngày 23.05.2009) của BTC nhằm mục đích thông báo tổng kết và cám ơn, bà thủ quỹ Lý Ngọc Dung thông báo số tiền quỹ còn lại là 1.418,65 €.  Chị thông báo giữ lại 1 số tiền là 218,65 € để chi cho 1 số việc khác (DVD, Kamera, tiền xăng…). Số tiền còn lại (1.200 €) bà Dung đã chuyển vào trương mục chung do các ông Lê Hồng Đức và Lê Quang Thành đứng tên là (xem eMail bà Lý Ngọc Dung ngày 29.10.2009).

Ông Lý Văn Xuân trong eMail ngày 18.10.2009 đã yêu cầu các ông Lê Hồng Đức và Lê Quang Thành lấy ra 250 € để chi phí cho một số việc khác (làm DVD, tem thư…). (xem email ông Lý văn Xuân ngày 18.10.2009).

Ông Lê Hồng Đức đã cùng với ông Lê Quang Thành ra ngân hàng rút 250,0 € giao cho ông Lý văn Xuân (xem eMail ông Lê Hồng Đức ngày 20.10.2009)

Như vậy tổng số tiền trong quỹ của Ban Tổ Chức „30 Năm Hồi Tưởng“ cuối cùng còn lại là 950,0 € tính đến ngày 21.10.2009.

Số tiền 950,0 € này đã được giao cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern, một thời gian sau khi tổ chức này được thành lập (với sự gia nhập của 3 thành viên cũ trong BTC „30 Năm Hồi Tưởng“ là các ông Lê Hồng Đức, Nguyễn Quí Đại và Lê Quang Thành). Điều này theo đúng với nội dung của biên bản buổi họp cuối cùng ngày 16.05.2019 (Phần III, các điều 1,2 và 3) . (xem biên bản ngày 16.05.2009).

Nay có dịp dự án xây dựng tượng đài cho Dr. Rupert Neudeck, Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern quyết định lấy ra số tiền đang giữ là 950,0 € và giao cho Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài để sử dụng theo mục đích như đã ghi rõ trong tên gọi của Ủy Ban.

Lê Quang Thành                     Lê Hồng Đức    

   
Biên bản buổi họp nội bộ ngày 16.05.2009:Thư điện tử của bà Lý Ngọc Dung (ngày 29.10.2009) và của ông Lý văn Xuân (ngày 18.10.2009):


Thư điện tử của ông Lê Hồng Đức (ngày 20.10.2009):