24.02.2016

THÔNG BÁO 40 NĂM THUYỀN NHÂN HỘI NGỘ

THÔNG BÁO
40 NĂM THUYỀN NHÂN HỘI NGỘ
Tại SYDNEY NSW ÚC ĐẠI LỢI

  


Thân gửi quý anh chị
Vui lòng giúp tiếp tay phổ biến Thông Báo đính kèm
Trân trọng & chân thành cám on

Trần Cao Mạnh Mob.

0412 012 089