03.03.2016

2016: Luật Biểu Tình Khỏi Bàn

2016: Luật Biểu Tình Khỏi Bàn

HANOI – Hứa lèo là chuyện muôn năm của nhà nước Hà Nội.

Một lần nữa: Luật Biểu tình có vẻ như sẽ lùi sang... khóa sau.

Bản tin Infonet ghi rằng Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa thông báo đến các đại biểu Quốc hội, các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII.

Theo đó, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 21/3/2016 và dự kiến bế mạc vào ngày 14/4/2016.
Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; Quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Infonet ghi nhận:Như vậy, so với lịch trình dự kiến được đưa ra cách đây ít hôm trong phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ QH, nội dung thảo luận về dự án Luật Biểu tình (dự thảo luật đã được hoãn lại nhiều lần) đã được đưa ra khỏi chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11 sắp diễn ra.

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII nên Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011- 2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
.”

Có nghĩa là, năm 2016 sẽ không bàn về Luật Biểu Tình.