16.04.2017

Thượng Viện Canada thông qua Dự Luật Sergei Magnitsky Law

Thượng Viện Canada thông qua Dự Luật Sergei Magnitsky Law

Dự luật S-226, có tên là Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (tên tắt là Sergei Magnitsky Law) vừa được Thượng Viện Canada thông qua ngày 11 tháng 4. Nội dung của dự luật bao gồm biện pháp đóng băng tài sản của những thủ phạm đàn áp nhân quyền, tương tự Luật Magnitsky Toàn Cầu ở Hoa Kỳ.
Với sự giúp đỡ của nhiều thành phần trong cộng đồng Việt, đợt vận động vừa qua của nhóm CYHRV đã thu được gần 2 nghìn chữ ký gửi đến các thượng nghị sĩ Canada để ủng hộ dự luật này. Đây là một đóng góp đáng kể của cộng đồng người Việt ở Canada cho thành công bước đầu.

Thượng Nghị Sĩ Raynell Andreychuk, người đệ trình dự luật này, tuyên bố: “Dự Luật S-226 cho phép chính phủ Canada tịch thu hoặc đóng băng các tài sản của những nguời ngoại quốc có trách nhiệm hay đồng lõa trong các vụ vi phạm các nhân quyền đuợc thế giới cộng nhận.”
Cần vận động Hạ Viện
Dự Luật S-226 sẽ đuợc chuyển qua Hạ Viện để cứu xét. Dân Biểu James Bezan cho biết Ông sẽ bảo trợ dự luật S-226 để đưa nó vào Hạ Viện. Trước đây Ông đã từng đề xướng một dự luật tuơng tự (C-267) ở Hạ Viện.
Ngày 14 tháng 4, nhóm Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human Rights in Vietnam CYHRV) ra thông cáo báo chí kêu gọi người Việt ở Canada tiếp sức vận động Hạ Viện Canada thông qua dự luật Sergei Magnitsky Law. Nguyên văn lời kêu gọi:


 Thông Cáo Báo Chí số 3 về Dự Luật Sergei Magnistky Law:

Thuợng Viện đã thông qua Dự Luật S-226 nhằm chế tài những nguời vi phạm nhân quyền

Ngày 11-4-2017, Thuợng Việt Canada đã bỏ phiếu thông qua Dự Luật S-226 Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), do Thuợng Nghi Sĩ (TNS) Raynell Andreychuk đệ trình.

TNS Andreychuk tuyên bố: “Với các tu chính về hai đạo luật Special Economic Measures Act and the Immigration and Refugee Protection Act, Dự Luật S-226 cho phép chính phủ Canada tịch thu hoặc đóng băng các tài sản của những nguời ngoại quốc có trách nhiệm hay đồng lõa trong các vụ vi phạm các nhân quyền đuợc thế giới cộng nhận.”

Dự Luật S-226 sẽ đuợc chuyển qua Hạ Viện để cứu xét và sẽ đuợc Dân Biểu (DB) James Bezan, tác giả của một dự luật tuơng tự, C-267, bảo trợ.
Kể từ khi CYHRV liên lạc làm việc với văn phòng DB James Bezan và TNS Raynell Andreychuck và mở thỉnh nguyện thư để vận động cho 2 dự luật này cho đến nay đã có gần 2,000 chữ ký ủng hộ, trong đó phần lớn (1,500) là chữ ký trên giấy do các quí vị từ các cộng đồng nguời Việt khắp nơi gửi về.

Kính xin quí vị tiếp tục nỗ lực xin chữ ký trên giấy hoặc trên mạng: 
https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Details…, và vận động các dân biểu tại địa phuơng ủng hộ Dự Luật Sergei Magnitsky.

Hy vọng Dự Luật Sergei Magnitsky sẽ đuợc Hạ Viện thông qua để “Canada chứng tỏ cho thế giới biết quốc gia này sẽ không để cho những nguời vi phạm nhân quyền dùng làm chỗ dung thân” như lời TNS Andreychuck.

Riêng đối với cộng đồng nguời Việt tại Canada, vận động để Canada có đạo luật trừng phạt những thủ phạm vi phạm nhân quyền chính là hỗ trợ rất thiết thực và mạnh mẽ cho công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ của nguời dân tại Việt Nam.

Ngày phổ biến: 14-4-2017

oo0oo

Press Release No. 3 on the Sergei Magnitsky Law:

The Senate has approved Bill S-226 aiming at applying restrictive measures against human rights violators

On April 11, 2017, the Canadian Senate approved Bill S-226, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), sponsored by Senator Raynell Andreychuk.

“Through amendments to the Special Economic Measures Act and the Immigration and Refugee Protection Act, Bill S-226 would allow for the Canadian assets and property of foreign nationals to be seized, frozen or sequestered, if those foreign nationals are deemed responsible for, or complicit in, gross violations of internationally recognized human rights,” said Senator Andreychuk.

Bill S-226 will be forwarded to the House of Commons for consideration. It will be sponsored by Mr. James Bezan, M.P. for Selkirk – Interlake – Eastman, Manitoba, who is the author of a similar bill, C-267.

From the time CYHRV contacted and started working with the offices of Senator Andreychuk and Mr. Bezan to campaign for these two bills, about 2,000 signatures have been collected, the majority of which (1,500) were signatures on the printed version of CYHRV’s petition. Please continue to campaign for the Sergei Magnitsky Law by disseminating the following online petition:
https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Details…

CYHRV hopes that the Sergei Magnitsky Law will be approved to show the world that “Canada cannot be used to enable or shelter gross violators of internationally recognized human rights,” as asserted by said Senator Andreychuk. Specifically, to the Vietnamese Canadian community, campaigning for a law which would punish those who violate human rights is a very effective and strong tool in the fight for freedom and democracy in Vietnam.