13.03.2015

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) giúp truy cập nhiều website bị chặn, kể cả ở Việt Nam

RSF giúp truy cập nhiều website bị chặn, kể cả ở Việt Nam 


Bản đồ 11 nước có website được hỗ trợ tiếp cận (RSF)

Tổ chức Phóng viên Không biên giới – (Reporters Sans Frontières – RSF), trụ sở tại Pháp, hôm nay, 12/03/2015, cho biết đã phá được kiểm duyệt đối với 9 websites thông tin thuộc 11 quốc gia bị coi là « kẻ thù của internet », trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nga. Nhờ vậy, người sử dụng internet, ngay từ các nước bị kiểm duyệt, vẫn có thể truy cập được vào những website này.


Nhân dịp « Ngày quốc tế chống kiểm duyệt internet », 12/03, tổ chức Phóng viên Không biên giới tiến hành chiến dịch mang tên « Collateral Freedoom », cụ thể là nhân bản các website bị kiểm duyệt và đặt những phiên bản tương đồng nội dung này (site miroir) tại dịch vụ điện toán đám mây (Cloud Computing) của các tập đoàn tin học lớn như Amazon, Microsoft hay Google.

Cách duy nhất để tiếp tục phong tỏa các website nói trên là phải ngăn chặn các dịch vụ điện toán đám mây của những tập đoàn tin học này. Hậu quả là hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ thông tin của những nước này, vốn vẫn sử dụng hàng ngày các dịch vụ điện toán đám mây, giờ đây không thể truy cập được nữa.

Theo Phóng viên Không biên giới, « chi phí để ngăn chặn các website tương đồng nội dung (site miroir) sẽ rất lớn về kinh tế và chính trị đối với những nước bị coi là kẻ thù của internet ».

RSF phối hợp với tổ chức phi chính phủ Trung Quốc GretFire để thực hiện chiến dịch « Collateral Freedom » và các website tương đồng nội dung được thuê đặt tại các dịch vụ điện toán trong nhiều tháng.

Trong số 9 website được hỗ trợ tiếp cận có webiste « Dân Làm Báo », tại Việt Nam.

Các địa chỉ an toàn để tiếp cận các website tương đồng nội dung có trên trang web của RSF ở địa chỉ