17.11.2015

Vietnam 40 Jahre nach Ende des Krieges

Vietnam 40 Jahre nach Ende des Krieges
Việt Nam sau 40 năm chiến tranh

Một thân hữu Đức, ông Thomas Reuther, cựu giám đốc chương trình cứu trợ nhân đạo của tổ chức từ thiện Đức „Malteser Hilfsdienst“ trong những năm 1971 đến 1973 tại Việt Nam, sẽ có bài tham luận về đề tài "40 Jahre nach Ende des Vietnamkrieges" („40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt“) trong buổi hội thảo vào

ngày thứ năm 19.11.2015 lúc 19 giờ
tại  Bürgerzentrum – Bürgersaal 301 – Lầu 3
Ostendstr.83
70188 Stuttgart-Ost


Vậy xin kính chuyển đến ACE tùy nghi tham dự.
Xin xem thêm chi tiết trong tờ Flyer đính kèm

Kính
Duong Hong-An