24.04.2016

Những bài thơ thời sự từ Hà Nội

Những bài thơ thời sự từ Hà Nội


TÀU Ô SANG

Xưa nay đều xảy ra như thế trên đất Việt
Khi bọn quan tham làm cho Tổ quốc khánh kiệt
Khi trong nước chính sự phiền hà.
Là đám Tàu Ô đưa quân sang vơ vét!

Hà Nội, ngày 12 – 6 – 2014


VỮNG BÀN THẠCH

Chống giặc ngoại xâm dễ hơn chống quan lại ngày đêm đục khoét
Đứa gặm đất của dân, đứa thì tìm cách thụt két
Quốc gia nào diệt được loại này
Thì giang sơn vững như bàn thạch!

Hà nội, ngày 12 - 6 – 2014MẤT GIANG SƠN

Tất cả những bờ xôi ruộng mật
Đã lọt vào tay những trùm chúa đất
Chúng đều là những đứa cướp không của dân
Giang sơn này chưa biết lúc nào sẽ mất!

Hà Nội, ngày 12 – 6 -2014
NÓI MỘT ĐẰNG LÀM MỘT NẺO

Bọn quan tham nói mười nhưng không làm được một
Chúng nói xuôi nhưng toàn làm ngược
Cuối cùng chỉ chết dân đen
Họ bị lột da như con chẫu chuộc!

Hà Nội, ngày 12 – 6 - 2014
ĐỪNG NGHE QUAN THAM

Đừng nghe bọn quan tham chúng nói
Chúng nói thì vô cùng giỏi
Đến như Gơben(*) cũng tôn chúng bậc thầy
Còn chúng làm thì không việc gì là không trọng tội!

Hà Nội ,ngày 12 – 6 -2014
(*) Goebel: Bộ trưởng bộ tuyên truyền dưới thời Đức Quốc Xã
CHƯA TỪNG THẤY

Chúng đút tiền để đừng đi lính
Chứ chưa từng thấy chúng đút tiền để  được cầm súng
Biển Đông đang đỏ máu hàng ngày
Nhưng trùng khơi chưa thấy mặt một viên quan tham nhũng!

Hà Nội, ngày 12 – 6 – 2014
NẠN QUAN THAM

Đất nước mà độ một vạn quan tham
Thế là đã đủ cho quốc gia điêu tàn
Nếu nước nào còn nhiều hơn nữa
Thì giặc vào không cần đánh cũng tan!

Hà Nội, ngày 12 – 6 -2014
QUAN THAM NHŨNG 

Chúng không có cửa hàng, cửa hiệu
Cũng không có công trinh khoa học, phát minh lừng danh.
Mà chúng giàu nhất nhì thế gới
Thì chỉ có chúng ăn cướp của nhân dân!

Hà Nội, ngày 13 – 6 – 2014XỬ QUAN THAM

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từng ca thán:
Bọn quan tham ăn của đút dân nghèo không biết chán.
Ăn tiền chống bão lụt, tiền thương binh liệt sỹ, trẻ mồ côi.
Chính bọn ấy nên đem pháp trường không cần xử án!

Hà Nội, ngày 14 – 6 – 2014
LIÊN KẾT CHỐNG TÀU

Tàu muốn cướp Biển Đông và thế giới
Mộng xâm lăng đầy tội lỗi.
Các nước khối Asian phải biết đồng lòng
Thì giặc Hán không làm gì nổi!

Hà Nội, ngày 14 – 6 – 2014
MẶT QUAN THAM 

Lạ gì cái mặt lũ quan tham
Lời nói khác xa với việc làm
Của đút nhiều năm chất như núi
Giặc đến nhà rồi chúng vẫn còn ham!

Hà Nội, ngày 14 – 6 – 2014
OAI THƯỢNG ĐẾ

Thượng Đế đã bao nhiêu lần ra sấm sét
Kể cả kêu gào, kể cả gầm thét
Nhưng đám gian quan ở dưới trần,
Chúng vẫn sống nhăn răng, không thằng nào chết!

Hà Nội, ngày 14 – 6 -2014
NGHỊ GẬT HỌP

Một nghị gật họp mất mấy lượng vàng.
Cho chúng vào Nam ra bắc thăm thú tiêu hoang
Họp đi họp lại nhiều như thế?
Thử hỏi còn gì cái nước Nam!

Hà Nội, ngày 14 – 6 - 2014
LOẠN HỌP

Đi họp từ khi chưa mọc râu
Họp xong nhìn lại bạc trơ đầu.
Trái đất mà họp nhiều như thế.
Chắc chắn rồi ra sập địa cầu!

Hà Nội, ngày 14 – 6 – 2014
HẰNG HÀ VÔ SỐ

Quan tham nhũng từ xã đến huyện nhiều như cát biển
Từ tỉnh đến trung ương lại nhiều hơn kiến
Sản phẩm của chế độ độc tài
Vì thế nên nhiều quốc gia dễ dàng tan biến!

Hà Nội, ngày 14 – 6 - 2014HIẾM QUAN THANH LIÊM

Quan thanh liêm đời nay hiếm như dấu chân người trong sa mạc
Nên nhìn đâu cũng thấy dân tình nhớn nhác
Đất nước nào để cho chúng hoành hành.
Thì sớm muộn gì thì quốc gia cũng tan tác!

Hà Nội, ngày 14 – 6 – 2014
QUAN THAM –  THƯƠNG GIAN

Bọn gian thương thường cấu kết với quan lại
Nên chúng làm việc thất đức chẳng ngại
Mặc cho dân đen lầm than.
Đứng dưới trần cứ tha hồ van vái!

Hà Nội, ngày 16 – 6 – 2014
LIÊN KẾT ĐÁNH TÀU

Tàu như con bọ ngựa mọc cánh non là háu đá
Chúng đá lân bang và đá tất cả.
Các quốc gia nhỏ yếu phải đồng lòng
Thì thằng không lồ chân đất kia sẽ rã !

Hà Nội, ngày 17 – 6 - 2014-06-19
LÒNG DÂN LY TÁN

Trong nước lòng dân rất ly tán
Trước bọn quan tham vơ vét bạc vàng tẩu tán.
Có cách gì kết lại lòng dân ?
Để chống quân Tàu đông gấp vạn !

Hà Nội ,ngày 17 – 6 – 2014
DÂN TANG THƯƠNG

Dân tình đã đổ hết máu xương
Để cho chúng ngôi cao đế vương
Thế mà chúng vẫn ngồi đục khoét
Giặc chúng vào thì tan giang sơn !

Hà Nội, ngày 18 – 6 – 2014

Đỗ Hoàng