22.05.2016

Thảm họa môi trường Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Thảm họa môi trường Vũng Áng (Hà Tĩnh)
Thảm họa Việt Nam

(bằng hình ảnh)