25.01.2017

Chúc Tết con gà cho những người tù tranh đấu - Lê Hải Lăng

Chúc Tết con gà cho những người tù tranh đấu

Lê Hải Lăng 

Nằm co giữa bốn bức tường quạnh quẽ
Đếm Tết về trong giấc ngủ chiêm bao
Đâu đây sóng Hoàng, Trường Sa rì rào
Giông bão nổi tận đáy hồn dâu bể

Các bạn tù ơi nghe mẹ Việt kể
Đất nước này không phải của riêng ai
Đi tiên phong trong cuộc tranh đấu dài
Ngục tù đỏ ô danh trang lịch sử

Kẻ giết dân sẽ có ngày bức tử
Đảng độc tài sao sống mãi muôn năm
90 triệu dân chẳng mãi ngậm câm
Nhìn đất nước chìm vào tay giặc bắc

 Các bạn tù giương ngọn cờ Hồng Lạc
Thế hệ trẻ nhất định phải theo sau
Quý hóa thay kẻ lót gạch đi đầu
Từng bước một chống nội xâm bán nước

Quê hương ta, ta giữ cho bằng được
Ngục thất là nơi rèn thép nóng sục sôi
Bạn mất hết mùa Xuân cũng như tôi
Giữa địa ngục trần gian loài quỉ đỏ

Các bạn tù ơi cho tôi nhắc nhở
Mẹ Việt Nam tan tác cả hình hài
Mất biển đói ăn thảm họa nhân tai
Trong bàn tay đảng độc tài cai trị

Giết chết sức người triệt tiêu dân trí
Đảng là ai ký hiến nước cho Tàu
Xây vinh quang trên xác chết đầu lâu
Bạn tù ơi trời không gian ngăn cách

Sài Gòn nắng gắt dù Hà Nội lạnh
Đất nước mình chung một trái yêu thương
Yêu kẻ dấn thân tranh đấu đoạn trường
Tết trong tim ở đáy lòng dân tộc

Xin gởi tới các bạn tù cành lộc:
Ba Sàm, Văn Đài, Mẹ Nấm, Cấn Thị Thêu
Thúy Nga, Minh Hằng, Minh Thúy yêu kiều
Duy Thức, Ngọc Già và tù nhân bất khuất

Dân Chủ nhất định thành hình trước mặt
Giành Tự Do trong mất mát đau thương
Đường quê hương lấp lánh ánh thái dương
Bẻ gông cùm trong bàn tay cộng sản
Cầm tay nhau diệt tay sai giặc Hán
Dân tộc mình ách hẳn thoát nô vong.


Lê Hải Lăng