20.05.2017

Cơn mưa hạ - CÙ HÀ HUY BẢO

Cơn mưa hạ

CÙ HÀ HUY BẢO

Chiều xứ nghệ mây chiều giăng mưa đổ
Trời cũng buồn nên mới nhỏ lệ rơi
Xót thương cho dân xứ Nghệ tả tơi
Biển đã chết thuyền nằm phơi bờ cát

Cơn mưa hạ mây đèo ngang đen tối
Mẹ ra đường giăng lưới để chặn xe
Phượng cũng buồn cánh rơi rụng đỏ hoe
Như thương hộ cho mẹ già dũng cảm

Xưa theo đảng mẹ địa đầu chiến tuyến
Hứng bom rơi đường hầm tối mẹ đi
Bát cơm rau nuôi bộ đội bắc kỳ
Bụng thì đói nhường củ mì cho chúng

Rồi thống nhất tưởng đâu đời mẹ sướng
Vẫn hàng ngày bám biển hướng trùng khơi
Bắt cá tôm nuôi đàn cháu cút côi
Cha mẹ chúng xác vùi nơi cuộc chiến

Đời dẫu khổ vẫn đêm ngày bám biển
Sống có nghèo những vẫn kiến miếng cơm
Hơn năm nay biển chết cá chẳng còn
Đường phía trước tối đen hơn cuộc chiến

Ai gieo nỗi khổ đau ai giết biển?
Để oán hờn che phủ kín tương lai
Formosa thải chất độc ra hoài
Dân Hà Tĩnh một ngày mai sẽ đói

Bọn giặc hán chúng lòng nan dạ sói
Sẽ nhảy vào mua đất mới lập làng
Rồi phố Tàu xây dựng rất khang trang
Dân Hà Tĩnh mất mồ cha đất tổ!

Không để chúng giết dân mình thêm nữa
Mẹ liều mình lại che chở đàn con
Đi biểu tình quyết một mất một còn
Ôi tình mẹ bao la hơn biển cả

Hỡi cả nước hãy ra đường cùng mẹ
Hẹn một ngày tất cả sẽ đứng lên
Cứu quê hương hởi tuổi trẻ ba miền
Không để đảng bán quê hương cho giặc

19/5/2017