11.05.2017

Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam - Vietnam Human Rights Advocacy Day

Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam - 
Vietnam Human Rights Advocacy Day
Kính gửi:        Quý vị Chủ Tịch Đoàn Liên Hội và quý vị đại diện các hội đoàn người Việt tại Canada

                        Quý vị quan tâm tới tình trạng nhân quyền tại Việt Nam

                        Quý vị đại diện các cơ sở truyền thông

T/Y Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam - Vietnam Human Rights Advocacy Day

Thưa quý vị,

Tổ Chức Thanh Niên Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human Rights in Vietnam, CYHRV) xin kính gửi đến quí vị  bản thông cáo báo chí (Việt, Anh, Pháp ngữ) về Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam (Vietnam Human Rights Advocacy Day) sẽ đuợc CYHRV tổ chức ngày ngày thứ Hai, 12-6-2017, tại Quốc Hội Canada, với 2 mục đích:

1.     Trình bầy cho Quốc Hội Canada biết về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng, người dân ngày càng bị đàn áp dã man tại Việt Nam; 

2.     Vận động quý vị dân biểu ủng hộ Dự Luật Sergei Magnitski (Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act) hiện đang được Hạ Viện cứu xét. 
     
Vì Dự Luật này sẽ là biện pháp để Canada trừng phạt những người vi phạm nhân quyền tại ngoại quốc, nên vận động cho dự luật chính là một cách đóng góp thực tiễn cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. 

Chúng tôi hy vọng sẽ được quý vị hỗ trợ bằng cách phổ biến rộng rãi lá thư này, cử đại diện và khuyến khích các thành viên trong cộng đồng về Ottawa tham dự Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam.

Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị chương trình sau.   
   
Trân trọng,

Nguyễn Khuê-Tú