18.06.2017

Ngẫu hứng - Thơ Kiều Uyên Du

Ngẫu hứng

Ngẫu hứng
Ta làm thơ
Kể chuyện nhân sinh
Những chuyện bất bình
Bầm gan tím ruột

Thơ ta nhung nhúc chuột
Đào khoét khắp nơi nơi
Để dựng xây cung điện, lâu đài
Linh đình ngày đêm yến tiệc


Ngẫu hứng
Ta làm thơ
Kể chuyện Tần Thủy Hoàng
Giữa thế kỷ  20
Đốt sách
Chôn học trò
Để bo bo giữ ngôi vị chúa tể

Thơ ta ngập tràn thi thể
Lênh láng máu tươi
Của lê dân khốn khổ
Trên mảnh đất
Hình chữ S điêu  linh

Ngẫu hứng
Ta làm thơ
Kể chuyện của Biển
Biển chết thê lương
Do bàn tay vô lương
Của ngoại nhân nham hiểm

Ấy thế mà
Bọn mũ cao áo rộng
Bọn Tư tế điêu ngoa
Chẳng dám hé môi chút chút
Chúng bình chân như vại
Khư khư ôm ghế, giữ ngai
Rôi móc móc khều khều
Những túi  tiền của các bà  góa
Để phè phỡn sa hoa
Như công hầu khanh tướng
Đồ bất lương !

Ngẫu hứng
Ta làm thơ
Kể chuyện  những đám lục bình
Vật vờ trên dòng  sông ô nhiễm
Mắt mù
Tai điếc

Ôi ! Ngậm ngùi !
Ôi ! Xót xa !
Và thế là tắt ngúm
Chút ngẫu hứng nhỏ nhoi


Kiều Uyên Du
Tháng 6/ 2017