20.11.2015

Thơ: CSVN mang cờ nước rước giặc vào nhà

CSVN mang cờ nước rước giặc vào nhà
 
  "...Linh hồn muôn ức triệu người dân
Người đang sống và những người đã khuất
Nhìn Chính phủ dẫm đạp lên cả cha ông Việt Nam
Có bao giờ hèn, nhuc thế này không?..."


VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

Chúng dám mang cờ nước rước giặc vào nhà
(Tập Cận Bình - Tên Thái thú Trung Hoa)
Khác nào Lê Chiêu Thống?
Tôi là một người lính
Thuở chiến tranh đã từng cầm súng
Nhìn chính phủ Việt Nam ươn hèn, đổ đốn
Lại nhớ câu thơ Trần Dần:
" Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà,
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ ".


Việt Nam quê hương tôi !
Có bao giờ nhục như thế này không?
Ở trong nước mà như người vong quốc
Máu ta đổ xuống đất này đã thành suối, thành sông
Xương dân tộc chất cao như núi
Để bọn chúng hôm nay
Cắt từng mảnh đất cha ông nhượng đem cho giặc
Tàn hại nước non vơ vàng, vơ bạc
Bán biển trời, bán đảo, phản dân.
Tên Bộ trướng Quốc phòng thì ôm gối Hán gian
Lão Tổng bí thư quì sụp, dạ vâng...
Mà chúng gọi đấy là "hữu nghị"???

Tầu của quân Tàu vào biển đảo mình bắn giết ngư dân
Đánh phá chiến tầu hải quân ta
Máu bao chiến sỹ trên Trường Sa, Hoàng Sa ngày đêm vẫn đổ
Thế mà chúng lại coi giặc Tàu là "bố" !?

Hèn với giặc, ác với dân
Công an như thể lũ sài lang
Đàn áp những người biểu tình yêu nước

Một Nhà nước mà...
Cơ quan hành pháp như bầy ăn cướp

Giả dạng côn đồ
Đánh đổ máu nhân dân, hành hung các bloger ái quốc
Một quốc thể không còn chính nhân luật pháp.

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Tên Thái thú giặc Tàu
Dám trâng tráo, huênh hoang trước Liên Hiệp Quốc
Do tổ tiên cổ đại của hắn -
Người Trung Hoa để lại ?
Thế mà bọn chúng vẫn đón hắn vào nhà
Rước voi giày mả tổ.

Linh hồn muôn ức triệu người dân

Người đang sống và những người đã khuất
Nhìn Chính phủ dẫm đạp lên cả cha ông Việt Nam

Có bao giờ hèn, nhuc thế này không ?

*


Đảng cộng sản Việt Nam
Cái tàn dư cuối cùng của chủ nghĩa Marx - Lê trên trái đất

Thực ra nó đã quá thối nát
Chỉ còn lại bộ khung bên trong toàn bọ mà thôi.
Tổng bí thư cuối cùng chăng ? của Đại hội Đảng XII
Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng...
Trên chính trường kẻ nào thắng thế ?

Nhân dân mong đợi
Có một Goóc Ba Chốp mới ở Việt Nam
Để hoả táng cái tàn dư cuối ấy của Đảng cộng sản
Như đã từng đạp đổ cả khối XHCN Đông Âu khi trước.


Nhân dân không mong đợi
Tổng bí thư mới lại là một tên Lê Chiêu Thống hèn nhát ?

Bám đít giặc Tàu
Biến Tổ quốc Việt Nam thành địa phương Đại Hán.

Các tổ chức chính trị
Nếu còn yêu giang sơn, nòi giống
Hãy làm một cuộc cách mạng bất bạo động
Để thực hiện một chính phủ đa nguyên, đa đảng
Chôn vùi sự độc tài chính trị của Đảng cộng sản
Vì nền tự do, dân chủ, nhân quyền
Vì quê hương yêu dấu, bờ cõi được yên bình
Tổ quốc Việt Nam ơi !Viết đúng ngày
Tên Thái thú Tập Cận Bình vào Việt Nam

Hà Nội, 5.11.2015

Phạm Ngọc Thái
Tác giả gửi tới VA News từ Hà Nội, Việt Nam

Thi ca Phạm Ngoc Thái là nhà thơ tình và thơ đời, những bài thơ của ông về ý tưởng nhân văn và ngôn ngữ nghệ thuật, mỗi bài khác nhau nhưng những tình thi có thể cảm hoá được trái tim những người yêu thơ là rất nhiều. Hiện ông đang sống tại Hà Nội, Việt Nam