02.04.2017

Thơ Thiên Kim: Hãy trả lại cho Việt Nam - Trở về với dân tộc

Thơ Thiên Kim

HÃY TRẢ LẠI CHO VIỆT NAM

Trả lại Việt Nam tình tự dân tộc
Trả lại Quê hương sông nước sạnh trong
Trả lại rừng xanh, bạt ngàn cây cổ
Trả Saigon! Xóa tên của tội đồ.


Trả lại  máu xương triệu người nằm xuống
Mồ mả đầy đồng oan nghiệt  tuổi xanh
Trả lại dân: Nước mắt ngập biển lành
Mẹ khóc con, vợ khóc chồng gục ngã!

Trả lại Nam Quan ngày nao Nguyễn Trãi
Khóc Phi Khanh , bịn rịn tiễn cha đi
Đất biên giới, biển  đảo mất những gì
Hoàng-Trường Sa! Đảo ngọc còn đâu nữa!

Trả lại dân tôi hiền hoà muôn thuở
Tính thanh liêm, cần kiệm rất chân tình
Dòng dõi Trưng- Triệu phụ nữ kiên trinh
Nam nhi chí khí Lý Trần Lê Nguyễn

Trả lại Việt Nam tự do, hạnh phúc
Trả cho dân, quyền tự quyết dân đòi
Trả Tuổi trẻ nhựa sống với tương lai
Trả Việt Nam niềm tự hào hãnh tiến
Thiên Kim
TRỞ VỀ VỚI DÂN TỘC!


Trả văn hoá đẹp, ngàn năm gìn giữ
Cộng sản phá tan đất mẹ thảm sầu
Cướp bóc, bạo hành tạo cảnh bể dâu
Đảng thú dữ hại dân và bán nước

Hãy quay về với tiền đồ Tổ quốc
Hỡi những người theo Cộng Sản vong nô
Trở về đi, bỏ Chủ nghĩa nhuốc nhơ
Tay vấy máu, hãy thực tình sám hối!

Trở về đi, quê hương đầy tăm tối
Ngưng rước giặc phá rối giải non sông
Hãy trở về tránh thảm họa cuối cùng
Bản đồ Việt Nam nguy cơ bị xóa!

Đảng Cộng phá Việt Nam tan hoang quá
Còn gì đâu? Toàn người bóc lột người
Hãy nhìn : Dân oan uổng phí cuộc đời
Bao Trẻ thơ  mang phận buồn xấu số

Người Cộng sản tham ô giầu nứt đố
Vợ con ăn chơi hơn những bậc phú hào
Ung dung hưởng từ xương máu đồng bào
Đến khi chết hai tay buông. Ngập tội!

Hãy trở về với giống nòi dân tộc
Hãy trả lại dân hạnh phúc, quyền người
Phải soi  gương bao Tiên liệt  sáng ngời
Mà vất đảng Cộng tanh mùi tử khí!
Thiên Kim