13.05.2017

TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ ĐƯA TIN ANH TẤN BỊ CẮT CỔ Ở ĐỒN CÔNG AN TẠI VIỆT NAM

TRUYỀN THÔNG  QUỐC TẾ  ĐƯA TIN ANH TẤN BỊ CẮT CỔ Ở ĐỒN CÔNG AN TẠI VIỆT NAM

Sự việc không trôi vào quên lãng!Truyền thông thế giới và Việt Nam Hải Ngoại đưa tin anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị công an cắt cổ lúc tra tấn hỏi cung. Anh Tấn bị qui chụp tội treo cờ vàng bà sọc đỏ.

Toàn thế giới nay đã hiểu được sự tàn ác, vô nhân đạo của hệ thống công an nhà nước cũng như nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam


 Thời đảng trị của csVN sắp đến hồi tàn!