14.12.2015

Đảng viên, nhân sĩ, trí thức kêu gọi dẹp đảng CSVN

Đảng viên, nhân sĩ, trí thức kêu gọi dẹp đảng CSVN
HÀ NỘI (NV) - Hơn 100 đảng viên, sĩ quan, nhân sĩ, trí thức nổi tiếng tại Việt Nam vừa gửi một bức thư kêu gọi chế độ Hà Nội “cải cách chính trị toàn diện và triệu để” theo hướng dân chủ.
Dân chúng biểu tình tại Hà Nội nhân Ngày Nhân Quyền Quốc Tế, 10 Tháng Mười Hai, 2015. (Hình: Tễu Blog)

Trên các mạng xã hội đang được phổ biến rộng rãi “Thư gửi Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XI, các đại biểu dự Đại Hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam.” Bức thư giải bày tâm huyết đối với dân tộc và đất nước của những người từng gắn bó với chế độ nhưng đã nhận ra sự sai lầm của chủ trương, đường lối chính trị của CSVN.


“Trong bối cảnh quốc gia và quốc tế hiện nay, đảng Cộng Sản Việt Nam phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và dựa hẳn vào nhân dân, tự giải thoát khỏi ý thức hệ giáo điều, tự giải phóng chính mình khỏi tình trạng tha hóa của một đảng độc quyền toàn trị, dứt khoát từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ động tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ,” Bức thư kêu gọi của 127 người viết.

Bức thư phê phán đảng và nhà nước CSVN rằng “Đảng Cộng Sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy cầm quyền hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính.”
Họ lên án: “Đường lối sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc.”

Để có thể cứu nước Việt Nam khỏi nguy cơ tụt hậu và sự đe dọa an nguy từ phương Bắc, bức thư kêu gọi chế độ Hà Nội “đổi tên đảng (không gọi là đảng Cộng Sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa); trả lại tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến Pháp.”

Theo các tác giả bức thư, “Đó là những việc có thể làm ngay, quy tụ được lòng người, khơi dậy niềm tin và khí thế đồng tình ủng hộ của nhân dân đối với công cuộc đổi mới chính trị và kinh tế ở tầm cao hơn.”

Họ kêu gọi chính quyền Việt Nam hiện nay sửa Hiến Pháp, hoàn thiện hệ thống luật pháp theo hướng bảo đảm thật sự các quyền của công dân, guồng máy công quyền phải tinh gọn và tách biệt ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp.

Bức thư đề ngày 9 Tháng Mười Hai, với sự đứng tên tập thể của 127 nhân vật, hầu hết đều sống tại Việt Nam. Họ gồm mọi thành phần khác nhau từ tướng lãnh, sĩ quan cao cấp quân đội, đảng viên từng đảm nhiệm chức vụ cao trong guồng máy cầm quyền CSVN, giáo chức đại học, khoa học gia, nhà báo, nghệ sĩ nổi tiếng v.v...

Bức thư được gửi ra vào dịp này, chỉ khoảng một tháng trước khi Đại Hội Đảng CSVN dự trù diễn ra tại Hà Nội. Tại đại hội này, giới chức lãnh đạo đảng sẽ bầu các nhân vật lãnh đạo, nhưng thực sự đã thỏa hiệp sẵn với nhau từ trước.

Hồi năm 2012, chính quyền kêu gọi toàn dân “góp ý” để sửa lại bản hiến pháp 1992 đã không còn hợp thời. Tuy nhiên, sự góp ý của nhiều giới đều bị tảng lờ. Vào dịp này, 72 nhân sĩ, trí thức và đảng viên cấp cao kêu gọi bỏ Điều 4 Hiến Pháp, dành độc quyền cai trị cho đảng Cộng Sản, cũng như guồng máy công quyền phải “tam quyền phân lập” minh bạch, nhưng cho tới nay, vẫn không có gì thay đổi. (TN)