12.07.2016

Một Việt Nam – Hai giống người

Một Việt Nam – Hai giống người

Nước Việt Nam hình cong như chữ S , chạy dài từ Mũi Cà Mau đến Ải Nam Quan với ưu đãi của thiên nhiên, rừng vàng biển bạc. Hiệp định Genève 1954, cắt chia đất nước. Lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Từ đó nước Việt Nam bị chia làm hai miền , mang hai sắc thái hai thể chế chính trị khác nhau.

Miền Nam Việt Nam nối gót cha ông ,xây dựng đất nước trên nền tảng đạo đức nhân bản. Miền Bắc theo Chủ Nghĩa Xã Hội dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.


Một điều bất hạnh cho khoảng 20 triệu dân miền Bắc phải nằm trong bàn tay sắt máu của đám „nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi“. Với tham vọng nhuộm đỏ toàn cầu để tiến lên „thiên đương Xã Hội Chủ Nghĩa của đế quốc đỏ Liên Bang Sô Viết, Hồ Chí Minh ( Hồ Tặc ) được Liên Sô và Tàu cộng nắn ra để lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam( đảng cướp).Và cũng để thi hành mệnh lệnh của Liên Sô và Tàu cộng, đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã âm thầm phá Trường Sơn chuyển quân vào miền Nam tạo cuộc chiến „nồi da xáo thịt“ kéo dài ròng rã hơn 20 mươi năm với ngụy từ „giải phóng miền Nam“.

Khoảng 20 triệu người dân miền Bắc là nạn nhân đầu tiên của chế độ rừng rú, với chính sách „ngu dân để trị“đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã nhận chỉ thị của Nga và Cố Vấn  Tàu cộng gây nên cảnh đổ máu tang thương qua „cải cách ruộng đất“ từ năm 1953 đến 1956 hầu giết sạch giới trí thức của miền Bắc. Một điều rất ngộ và nghịch lý, mỗi một đứa  con được sinh ra tại miền Bắc được đảng và nhà nước Việt cộng gắn cho cái định mệnh „sinh Bắc, tử Nam“. Sinh, Lão, Bệnh, Tử là quy luật của loài người, nhưng đâu phải sinh ra để chết cho một lý tưởng ngông cuồng  của một chủ thuyết không tưởng „chủ nghĩa Marx – Lenin bách chiến bách thắng“ với cái ảo tưởng nhuộm đỏ toàn cầu, không khác chi giấc mơ hão huyền của Hitler Phát Xít Đức Quốc Xã.

Những giọt nước mắt cá sấu của Hồ Tặc sau hàng trăm ngàn dân miền Bắc bị hành xử một cách dã man trong cải cách ruộng đất từ năm 1953- 1956, màn này  được lặp lại sau 30 tháng 04 năm 1975 qua kế hoạch „đánh đổ tư sản mại bản´của đám đệ tử rừng rú. 30 tháng 04 của 41 năm về trước hai miền Nam Bắc được thống nhất, có nghĩa là được nhất thống cùng ở trong một nhà tù lớn của bầy quỷ Đỏ „Nga Tàu „ mà đảng và nhà nước Việt cộng là những tên cai tù gian hiểm và thâm độc.
Chọn cá hay chọn thép“ nếu chọn cả hai thì „nhà cầm quyền Việt cộng cũng không giải quyết được“, câu nói của hảng thầu Formosa đã một lần nữa xác định tư cách của đảng và nhà cầm quyền Việt cộng. Bộ mặt nô lệ của đám Việt cộng người rừng đã từng bước lộ liễu qua Hội Nghị Thành Đô năm 1990 tại tỉnh Tứ Xuyên bên Tàu – đảng và nhà nước Việt cộng đã từng bước dâng trọn đất nước cho Tàu cộng qua chiêu bài „ Tình hữu nghị lâu dài“ - 16 chữ vàng, 04 tốt . Và hiện tượng Formosa sẽ kết liễu một dân tộc với hơn bốn ngàn năm Văn Hiến, sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới một Việt Nam với những trang sử hào hùng chống ngoại xâm - Việt Khang :
                                        ……..
                                       Việt Nam còn hay đã mất,
                                       Mà giặc Tàu ngang tàng trên Quê Hương ta.
                                       ………
                                             ( năm 2011 )

Sự tồn tại của một đất nước, sự tồn vong của một dân tộc không thể đánh đổi bằng một con số. 500 triệu hay 500 tỷ Mỹ Kim nó chỉ có giá trị ở những con số - Cộng Hòa Liên Bang Đức ,Nhật Bổn là những đất nước bị tan nát sau đệ nhị thế chiến, mặc dù đất nước của họ không được thiên nhiên ưu đãi như đất nước Việt Nam, họ chỉ có khối óc và bàn tay ; Khối óc và bàn tay của họ được gói trọn trong tinh thần Dân Tộc, và sau hơn 20 năm họ đã trở thành những cường quốc giàu mạnh. Dân Do Thái, 21 thế kỷ bị lưu vong, tứ tán khắp 73 nước trên thế giới nhưng với tinh thần Dân Tộc cộng với trí thông minh trời ban, họ đã phục hồi lại danh dự. Đất nước Việt Nam với hơn 04 ngàn năm giữ nước và dựng nước của Tổ Tiên, của Cha Ông, biết bao nhiêu xương máu từ đời này qua đời nọ mới có được một đất nước Việt Nam.Ngày hôm nay không lẽ nào toàn dân phải gục đầu cho lũ súc sinh đem đất nước dâng hiến cho Tàu cộng? Tinh thần bất khuất, danh dự con cháu Lạc Việt chẳng lẽ tàn lụi rồi sao?

Đất nước Việt Nam là của nhân dân Việt Nam, không một thế lực nào có quyền áp đặt, người dân phải được sống và làm việc trên chính quê hương của mình. Đưa người dân đi lao nô, tức muốn gạt người dân ra khỏi Quê Hương và Đất Nước, nơi chôn nhau,cắt rốn, nơi mồ mả Tổ Tiên Ông Bà. Đây là một việc làm đầy ác ý của lũ ngợm. 
                            
         
 Tại sao phải đòi hỏi ở những tên cai tù một trình độ, kiến thức ? Thế giới này có những tên cai tù nào có học vị Tiến Sỹ, Bác Sỹ đâu! „Ma dê Việt Nam“là lời nói của tên cai tù : Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc, một trong những thủ lãnh tối cao của Trọng Lú – Hàng ngũ lãnh đạo nhà tù Việt Nam. Lời nói này đã được lan tràn trên mạng qua You Tube. Đối với những tên cai tù, trình độ ngoại ngữ của họ như thế cũng bình thường thôi, không có chi lấy làm lạ. Một điều oái oăm cho đất nước, cho cả dân tộc, điều oái oăm này có thể đưa đến sự diệt vong của cả dân tộc : đó là sự thờ ơ – vô cảm  - im lặng của giới Trí Thức, Trí Ngủ - Học Thiệt, Học Giả. Chẳng những thờ ơ, vô cảm mà còn cam tâm khòm lưng, ngoan ngoản cúi đầu thi hành mệnh lệnh của bọn cai tù đầy quyền lực trước môi trường sống đang đe dọa từng giờ, từng phút cho cả dân tộc

Những diễn tiến qua quá trình 41 năm kể từ ngày 30 tháng 04 năm 1975 khẳng định được rằng , đảng  và nhà cầm quyền Việt cộng chỉ làm nhiệm vụ của những thằng cai tù và đất nước Việt Nam là một nhà tù vĩ đại của bọn Hán Nô.30 tháng 04 của năm 1975 không chỉ là ngày mất nước mà còn là ngày báo hiệu một sự việc tồi tệ hơn : DIỆT VONG.

Formosa chính là tin báo DIỆT VONG.

Formosa còn dân tộc sẽ không còn,
Formosa chết nhân dân sẽ trường tồn.30 tháng 04 chính là ngày QUỐC HẬN.

Chỉ có những kẻ Hán Nô mới phủ nhận ngày tang thương của dân tộc.

 08.07.2016
Lê Trung Ưng – ODW Đức Quốc.