HỘI CAO NIÊNđược thành lập từ năm 1986 tại München. Hội trưởng đương nhiệm là Bác sĩ Nguyễn Quí Cường.

Hội họp mặt định kỳ vào mỗi chiều ngày thứ bảy cuối tháng tại Hội trường nhà thờ St. Stefan, Lüderstr. 13  München Neuperlach.Tin tức sinh hoạt Hội Người Việt Cao Niên München:

XIN HÃY THƯƠNG XÓT NHỮNG NGƯỜI ĐAU KHỔ NHẤT NHÂN LOẠI (Giúp đỡ bệnh nhân cùi tại VN)

KỶ NIỆM ĐỆ TAM THẬP CHU NIÊN NGÀY THÀNH LẬP HỘI NVTN CAO NIÊN TẠI MÜNCHEN – BAYERN

30 Năm Hội Người Việt Tỵ Nạn Cao Niên München 26.11.2016

HỘI NGƯỜI VIỆT CAO NIÊN TỴ NẠN MÜNCHEN VIẾNG THĂM MỘ CÁC HỘI VIÊN 18.11.20116

Hình ảnh Hội Cao Niên München họp mặt ngày 24.09.2016

Thư cám ơn giúp đỡ bệnh nhân trại cùi - HCN MünchenBản tin Hội Cao Niên München:
2018:

Bản Tin Cao Niên 11+12-2018

Bản Tin Cao Niên 09+10-2018

Bản Tin Cao Niên 07+08.2018
Bản Tin Cao Niên 05+06.2018
Bản Tin Cao Niên 03+04.2018
Bản Tin Cao Niên 01+02.2018

2017
Bản Tin Cao Niên 11&12 2017
Bản Tin Cao Niên 7&8 2017
Bản Tin Cao Niên 3&4 2017
Bản Tin Cao Niên 1&2 2017 (phần1)
Bản Tin Cao Niên 1&2 2017 (Phần 2)
Bản Tin Cao Niên 1&2 2017 (Phần 3)
Bản Tin Cao Niên 1&2 2017 (Phần 4)
Bản Tin Cao Niên 1&2 2017 (Phần 5)

2016
Bản Tin Cao Niên 11+12 2016
Bản tin Cao Niên 9&10 2016
Bản Tin Cao Niên 7&8 2016
Bản Tin Cao Niên 5+6 2016
Bản tin Cao Niên 3&4 2016
Bản tin Cao Niên 1&2 2016


Bản tin Cao Niên 11&12 2015
Bản tin Cao Niên 9&10 2015
Bản tin Cao Niên 7&8 2015
Bản tin Cao Niên 5&6 2015
Bản tin Cao Niên 3&4 2015
Bản tin Cao Niên 1&2 2015


Bản tin Cao Niên 7&8 2014
Bản tin Cao Niên 5&6 2014