05.02.2022

LỜI MẸ DẠY-Nguyên Thạch

 LỜI MẸ DẠYCó những lúc biển hiền hòa phẳng lặng
Nhưng đáy sâu chứa triệu đợt sóng ngầm
Đàn con hỡi, hãy nhớ lời mẹ dặn
Con sinh ra, há để bị giam cầm?

Trong khốn khó, đừng bao giờ nản chí
Chí không nung thì ý chí sẽ mòn
Ngọc bất trác thì ngọc kia nào quí?
Mất niềm tin thì cuộc sống không còn.

Dẫu chế độ hôm nay nhiều bạo lực
Nhưng ngày mai cục diện sẽ đổi thay
Nếu tất cả cùng chung lòng quyết sức
Cùng đứng lên đạp đổ chế độ này.

Con đừng tưởng hung tàn là sức mạnh
Đấy chỉ là hạ sách, kẻ thất thời
Như con tạo, mùa đông trong giá lạnh
Rồi xuân sang, xuân sưởi ấm cho đời.

Lũ cộng đảng hạ nhân phi chính nghĩa
Sẽ không tồn tại mãi với thời gian
Khi đảng phái, mục tiêu đầy phi nghĩa
Thì dĩ nhiên sẽ phải có ngày tàn.

Trong vạn vật, có chi là vĩnh viễn?
Sự đổi thay, chuyển biến...lẽ bình thường
Hãy là sóng, triệu sóng ngầm của biển
Sóng cuốn trôi cả bè lũ bạo cường.

Hãy nhớ lấy khuôn vàng, câu khuyên bảo
Đừng nhụt tâm, nuôi dòng máu kiên cường
Không là người, nếu ta mất quê hương
Dân tộc giương chí khí...đó là đường tất thắng.

Nhớ ghi khắc mấy lời Mẹ dặn.

Nguyên Thạch