14.02.2016

SÁNG MẮT - Nguyễn Liệu

"...tất  cả đều Sáng Mắt thấy rõ được sự tham quyền cố vị bằng mọi giá của đám cầm đầu Việt cộng hiện nay, không còn để phí,  dù một phút một giây mong muốn bọn Việt cộng đổi mới, cải cách, hướng về dân chủ về văn minh."
SÁNG  MẮT
Nguyễn Liệu

Lộ nguyên hình, đám cầm đầu Việt cộng, vẫn duy trì sự cướp bóc dân chúng, tức duy trì cai trị dân chúng bằng cách đàn áp tối đa. Kinh tế phát triển càng tốt,  kinh tế trì trệ cũng không sao,  miễn tài sản của đám trung ương ủy viênm  của đám bộ chánh trị,  không bị hao hụt là thành công lớn rồi. Mục đích duy nhất của đám Việt cộng hiện nay là bằng mọi giá bảo vệ cho được mạng sống, tài sản,  gia đình con cháu của cán bộ và đảng viên cộng sản. Hay ít nhất phải bảo vệ cho được đám trung ương ủy viên được vẹn toàn tính mạng,  tài sản.  Còn dân chúng, ngoan ngoãn tuân lệnh đảng thì tốt, nếu lướn cướn bị tiêu diệt. Đó là mô hình một xã hội Bắc Hàn cộng sản hiện nay, một xã hội gương mẫu cho Việt cộng hiện nay.


Rất đơn giản như thế mà rất nhiều người không chịu hiểu bộ mặt thực của Việt cộng hiện nay, nên còn tin tưởng vu vơ, nếu không nói là ngu xuẩn, sự đổi mớisự thay đổi của đám cầm đầu Việt cộng.

Người Việt Nam nào thực sự còn chút lòng yêu nước , yêu dân tộc Việt nam,  nên nhớ, luôn luôn nhớ, lúc nào cũng nhớ, bọn Việt cộng vì tham nhũng quá nhiều, vì cướp bóc của dân chúng quá nhiều, gây oán hận quá nhiều,  cho nên không còn con đường nào khác ngoài con đường duy nhất là đàn áp tối đa,  nếu cần tàn sát tối đa như tên lưu manh Hồ chí Minh đã tàn sát năm 1956, để chận đứng những sự thay đổi, để bảo vệ quyền lợi sinh mạng của đảng Việt cộng.

Cho nên đừng bao giờ trông mong bọn cướp ngày này thay đổi và bố thí cho tự do dân chủ nhân quyền. Muốn được những thứ quí báu này,  phải can trường,  quyết liêt tranh đấu , trực diện tranh đấu, bạo động tranh đấu,  để tiêu diệt bọn Việt cộng cướp bóc và phản quốc.

Để cuộc đấu tranh thành công :

1- Những bạn lâu nay đã can đảm dấn thân tranh đấu hãy tiếp tục đóng vai trò tiền phong lãnh đạo các phong trào tranh đấu. Các bạn là nòng cốt,  là chính yếu,  là những nhà lãnh đạo can trường,  của phong trào yêu nước diệt bọn Việt cộng bán nước.

2- Đám trí thức, lâu nay trùm chăn im lặng chịu đựng thành thói quen bỏ mất cái thiên chức của kẻ sĩ,  hoá ra một đám hèn nhát tiêu cực , hãy mạnh dạn đứng ra tranh đấu với dân chúng tiêu diệt  Việt cộng tham nhũng và phản quốc. Đừng có khôn vặt để dân chúng tranh đấu cho mình hưởng. Nên nhớ những kiến nghị,  những thư xin xỏ,  những đề nghị .. .. là những trò con nít vô tác dụng đối với bọn cướp ngày Việt cộng hiện nay.. Nếu đã nuốt được nhục thành thói quen thì nên im lặng xem như một xác chết chưa chôn còn ít có hại hơn là phát ngôn bậy bạ làm nhụt ý chí anh em đang tranh đấu như trường hợp giáo sư Ngô bảo Châu ( con cưng của chánh quyền VC hiện tại ) thỉnh thoảng nói bậy bạ không có lợi cho các phong trào yêu nước. ( tôi sẽ có bài về vị giáo sư khá đặc biệt này)

3-  Các bạn yêu nước còn ở trong nước nên kết hợp với một số bạn bè thân thuôc người Việt ở các nước để thành lập những hội kín , những đảng chánh trị v..v…để tạo một lực lượng thực tế chống cộng sản. Các bạn đừng nghĩ rằng phải ông nầy ông kia mới lãnh đạo được đảng, theo tôi, chính bạn đang ở trong nước có đầy đủ nhiệt huyết yêu nước,  có lòng thương đồng bào nghèo khổ, những  điều đó đủ cho bạn trở thành người lãnh đạo hội kín,  lãnh đạo đảng phái chánh trị chống cộng sản,  bảo vệ tổ quốc.

4- Người Việt ở các nước, nếu bạn bảo bạn không làm chánh trị, thì chẳng lẽ bạn bỏ nước ra đi là vì lý do kinh tế chăng ? Tôi không nghĩ như vậy,  cho nên 40 năm nay  Việt cộng vẫn duy tri cai trị dân chúng ngày càng tàn bạo,  lòng phản quốc ngày càng lộ rõ,  là vì môt phần lớn do chúng ta không làm gì hết. Đã thế có một số vô tình hay cố ý làm lợi cho cộng sản. Chúng ta có nhiều hội đoàn, rất nhiều hội ái hữu, mỗi năm họp vài lần trong dịp Tết dịp hè,  rồi thôi. Ngoài cái việc anh em góp tiền hoặc tổ chức văn nghê lấy tiền giúp thương phế binh Việt nam cộng hòa, rồi thôi. Một số trí thức có đủ điều kiện vận động các vị dân biểu nơi định cư lên tiếng phản đối sự dã man của chánh quyền Việt cộng. Một số tổ chức những cuộc biểu tình ở ngoại quốc  chống chánh quyền Việt cộng ……nhưng tất cả những việc làm có tính cách yêu nước đó còn ít quá so với lực lượng người Việt rất hùng hậu. Trước tình thế mới, mỗi người Việt kiều chúng ta nên suy nghĩ  phải làm một việc gì để góp sức với anh em đang tranh đấu trong nước để triệt hạ bọn Việt cộng phản quốc.

Nên nhớ,  lúc nào cũng nên nhớ, sở dĩ lực lượng tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền trong nước còn ít quá,  chưa đủ lật đổ bọn cầm quyền,  dù bọn chúng thối nát cùng cực,  bị dân chúng oán hận cùng cực,  nhưng chưa sụp đổ… là vì chúng ta chưa đều tay giúp đỡ các lực lượng yêu nước đó.  Rất nhiều người Việt tuy rất muốn tiêu diệt cộng sản,  nhưng không biết phải làm gì,  vì không có những tổ chức nào,  những cá nhân nào đáng tin cậy,  vì luôn luôn hoài nghi bởi những cá nhân đó những tổ chức đó bị đánh phá,  bị nói xấu,  bị bôi bát,  không biết hư thật như thế nào,  nên cuối cùng trở thành bất động, tiêu cực, cầu an. Đó là một trở ngại lớn cho các phong trào yêu nước diệt Việt cộng, đó là một may mắn lớn cho bọn Việt cộng đang củng cố sự cai trị sắt máu đối với dân chúng hiện nay.

Trước tình trạng chia rẽ nát như tương của các cộng đồng Việt kiều,  tôi xin đề nghị một số công việc và mong muốn quí bạn Việt kiều thử suy  nghĩ :

1-  Lập những nhóm thân tín.  Ít nhất là 2 người . Điều này người nào cũng có thể làm được. Nên có người thân tín hiện ở trong nước. Xem như bạn là người lãnh đạo trong nhóm thân tín đó. Lâu nay bạn không tin các nhóm,  các đảng phái chánh trị khác,  vì nhóm nào đảng nào cũng bị mang tiếng dù hư thật không biết. Bây giờ trong nhóm của bạn chắc chắn bạn không nghi ngờ gì nữa, thì bạn mạnh dạng hoạt động. Họat động  cái gì ?

  • Gặp gỡ liên lạc với nhau để cho biết tình hình trong , ngoài nước, trong anh em cộng đồng. 
  • Góp tiền, dù nhiều dù ít, gửi về Việt nam để khéo léo giúp đỡ những gia đình tranh đấu nhưng gặp khó khăn về tài chánh, nhất là những gia đình có người trong tù vì tranh đấu chống bạo quyền. Bạn không còn hoài nghi như trước đây bạn gửi tiền cho các hội đoàn không do bạn lãnh đạo. 
  • Khuyến khích thúc dục người thân tín ở quê nhà nên tham gia vào các phong trào đấu tranh, các tổ chức xã hội dân sự, các đảng phái chánh trị chống cộng sản… 
  • Nên ra ứng cử hoặc ủng hộ những bạn bè những người không cộng sản ra ứng cử quốc hội sắp tới. Đắc cử càng tốt, không đắc cử cũng tạo được tiếng vang, được niềm tin trong dân chúng và cũng là cơ hội thức tĩnh dân chúng so sánh người đảng viên và người ngoài đảng và cũng là dịp thấy được cụ thể bộ mặt lưu manh của đảng Việt cộng.
2- Tìm hiểu để liên kết với những nhóm thân tín khác ở ngoại quốc và cả ở trong nước, để kết hợp thành những nhóm lớn, những đảng phái chánh trị không cộng sản. Khi nhóm thân tín của bạn bước qua giai đoạn 2 tức bạn đã đóng góp rất nhiều vào trong công cuộc diệt cộng sản cứu dân tộc rồi đấy.

Tôi đã trình bày hai việc khởi đầu trong công cuộc góp sức vào đại cuộc đấu tranh chống Việt cộng. Hai việc từ dễ đến khó từ ít đến nhiều do bạn lãnh đạo. Những bạn nào thiếu tin tưởng về con người lãnh đạo về tổ chức chống cộng, nhất là việc đóng góp tài chánh, thì thử suy nghĩ về hai điều đơn giản nhưng thiết thực tôi nêu trên,  và đừng e dè nữa,  hãy ra tay tự lãnh đạo công việc . Góp gió thành bão, xin đừng e dè nữa. Phải làm một cái gì, phải làm để cứu một dân tộc sắp làm nô lệ cho bọn Tàu cộng.

Qua cuộc đại hôi Đảng Việt cộng vừa rồi, qua lời tuyên bố ngu xuẩn ti tiện nhất của tên đầu đàng Nguyễn phú Trọng, qua sự sắp xếp phân chia nhân sự của bọn chúng, tôi chắc chắc mọi người Việt nam từ già đến trẻ,  từ trí thức đến không trí thức,  từ giàu đến nghèo, từ trong nước đến ngoài nước…tất  cả đều Sáng Mắt thấy rõ được sự tham quyền cố vị bằng mọi giá của đám cầm đầu Việt cộng hiện nay, không còn để phí,  dù một phút một giây mong muốn bọn Việt cộng đổi mới, cải cách, hướng về dân chủ về văn minh. Với Việt cộng, hoặc chúng ta tiêu diệt chúng, hoặc dân tộc Việt nam làm nô lệ cho bọn Tàu cộng. Người Việt nam yêu nước phải ra tay quyết định,  không dụ dựa chần chờ nữa.