07.05.2016

Hình Ảnh Hải Ngoại Biểu Tình Quốc Hận lần thứ 41, 30/4/2016

Hình Ảnh Hải Ngoại Biểu Tình Quốc Hận lần thứ 41, 30/4/2016


Tại Frankfurt, Đức Quốc

 do Liên Hội Người Việt Tỵ nạn CS tại CHLB Đức & Hội Người Việt Tỵ nạn CS tại Frankfurt đồng tổ chức Tại London, Anh Quốc

Tố cáo tội ác đảng cướp Việt Cộng nhân ngày Biểu Tình Quốc Hận 30/4/2016 trước toà đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Luân Ðôn 
  
Tại Houston, Texas, Hoa Kỳ Ngày Chủ Nhật 01.05.2016, thời tiết lại được tiên đoán là rất xấu. Mặc dù vậy, Lễ Tưởng Niệm 30 Tháng 4, Ngày Quốc Hận, vẫn diễn ra và số đồng hương đến tham dự có phần đông hơn những năm trước. Lực lượng tham gia tổ chức hùng hậu, năm nay có nhiều thành phần trẻ tham gia (từ các võ đường, từ hội sinh viên Houston University...). Nghi lễ tưởng niệm trang nghiêm, phần diễn hành rước quốc kỳ... oai và đẹp (do các hội cựu quân nhân, quân cảnh, Phụ Nữ Âu Cơ, võ đường Vovinam, Taekwondo... đảm nhiệm). Có đầy đủ sự hiện diện của các vị đại diện tôn giáo, dân cử, thân hào nhân sĩ, cựu quân nhân và quân nhân hiện dịch, phóng viên báo đài... Tiếp nối sẽ là phần văn nghệ đấu tranh kéo dài tới khuya. Ngoài việc tưởng niệm ngày Quốc Hận, mỗi năm lại có thêm những vấn đề thời sự Việt Nam nóng bỏng, như năm nay là vụ ô nhiễm chết cá ở bốn tỉnh miền Trung. 


Tại Canberra, Úc Đại Lợi 


Tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn (Washington DC), Hoa Kỳ

Lễ Tưởng Niệm 41 Năm Quốc Hận cuả Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, tối 29/04/2016 tại Trung Tâm Thương Mại Eden. Biểu Tình chống Cộng trước toà đại sứ cuả Việt Cộng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ngày Quốc Hận 30/4/2016.


Biểu Tình chống Cộng trước toà đại sứ cuả Việt Cộng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Quốc Hận 30/4/2016. — – 


Tại thành phố Mississauga, Canada
Tại San Jose, California, Hoa Kỳ