22.12.2016

Nhận định về cuộc khủng bố tại thành phố Bá Linh (Đức)

Diễn Đàn Việt Nam 21

Nhận định về cuộc khủng bố tại thành phố Bá Linh (Đức)

Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và phẫn uất trước tin „Chợ Giáng Sinh ở khu Nhà thờ tưởng niệm (Gedächtniskirche)“ tại Bá Linh bị khủng bố. 

Nước Đức đau buồn, Bá Linh đau buồn và chúng tôi, những người Việt Nam tại Đức xin chia sẻ nỗi đau buồn với  nhân dân Đức và Bá linh về những nạn nhân ở chợ Giáng Sinh Bá Linh. Trong giờ phút đau thương này, tất cả chúng ta đều là người Bá Linh. 


Chúng tôi vô cùng xúc động và đau buồn. Tâm tư chúng tôi  xin hướng về người thân của các nạn nhân thiệt mạng và bị thương, sống ở Bá Linh, ở Đức hay ở nước ngoài. Hành động bạo lực đã lấy đi mạng sống của những người vô tội chỉ đang muốn mừng đón ngày lễ của tình thương.
 
Cuộc khủng bố là một cuộc tấn công vào „lối sống của chúng ta“ (lời của Tổng Thống Gauck), vào cuộc sống trong tự do và dân chủ. Chúng tôi những người Việt ở Đức đã biết quá rõ chế độ độc tài ở Việt Nam nên rất trân quý được sống hạnh phúc trong một nền dân chủ tự do. Vì vậy chúng tôi tích cực chống lại chủ nghĩa cực đoan hữu hay tả, chống lại bạo lực và những hành động phi nhân. Nói cách khác, chúng tôi luôn đề cao việc bảo vệ nền dân chủ và tự do ở Đức. Cho mục  đích này, tất cả mọi người phải hợp tác để những hành động bạo lực tương tự không được phép tái diễn.

Dù bị nhiều tổn thương và mất mát, Bá Linh vẩn là thành phố phóng khoáng và bao dung cho mọi người dân Bá Linh, đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, đã  sống chung nhiều năm trong hòa bình.
Ngày 20.12.2016
Diễn Đàn Việt Nam 21

Tiến sĩ Dương Hồng Ân
(Điều hợp viên „Diễn Đàn Việt Nam 21“)


Bản tiếng Đức:

STELLUNGNAHME ZUM ANSCHLAG IN BERLIN

Die Nachricht vom Anschlag auf den Berliner „Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche“ haben wir mit Bestürzung, mit Entsetzen aber auch mit Wut aufgenommen.

Deutschland trauert, Berlin trauert und wir, Vietnamesen in Deutschland trauern mit ihnen, mit den Deutschen, mit den Berlinern um die Opfer vom Berliner Weihnachtsmarkt. In diesen schweren Stunden sind wir alle Berliner.

Wir sind erschüttert, zutiefst schockiert und sehr traurig. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen der Todesopfer und den Verletzten und deren Angehörigen aus Berlin, aus Deutschland und aus dem Ausland. Durch die Gewalttat haben unschuldige Menschen, die gerade das Fest der Liebe feiern wollten, das Leben sinnlos verloren.

Der Anschlag ist ein Angriff auf „unsere Art zu leben“ (Bundespräsident Gauck) , auf unser Leben in der Freiheit und der Demokratie. Wir Vietnamesen in Deutschland kennen die Diktatur in Vietnam allzu gut und schätzen uns glücklich in einer freiheitlichen Demokratie leben zu dürfen. Wir sind daher aktiv gegen Links- und Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Mit anderen Worten wir legen großen Wert darauf, die deutsche Demokratie und die Freiheit zu verteidigen. Darauf müssen alle hinwirken, dass sich derartige Gewaltakten nicht wiederholen dürfen.
Trotz allem muss und wird Berlin so bleiben, wie es ist, nämlich offen und tolerant für die vielen Berlinerinnen und Berliner aus unterschiedlichsten Kulturen, die hier seit Jahren in Frieden zusammen leben.

FORUM VIETNAM 21
Dr. Hong-An Duong
(Koordinator des Forums Vietnam 21)

Vài hình ảnh từ cuộc khủng bố tại Berlin:

Từ Aleppo, Syria, gửi Berlin: chúng tôi biết (cảm nhận) nỗi đau buồn của bạn
Hiện trường (Tatort) nơi xẩy ra cuộc khủng bố, ngay cạnh nhà thờ Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche