11.04.2017

"Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2017" tại Fairmont Resort, Blue Mountains Australia ngày 7-10 tháng 9, 2017

"Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2017" tại Fairmont Resort, Blue Mountains Australia ngày 7-10 tháng 9, 2017Giải Thi Viết kết hợp Thuyết Trình cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2017


Thí sinh chọn một trong hai đề như sau để dự thi:

Đề tài 1: "Giới Trẻ và Con Đường Nhân Bản Việt Nam"
Đề tài 2: “ĐẤT”
Điều Kiện & Thể Thức

Đề thi sẽ gồm hai phần: Thi Viết và Thi Thuyết Trình

- Tuổi từ 18 - 45
- Không phân biệt chủng tộc và nơi trú quán;
- Bài viết được gửi email về dưới dạng Word và PDF;
- Bài viết tối đa 3000 chữ và kèm theo lời cam kết bài viết là của chính thí sinh viết;
- Ban Giám Khảo sẽ chọn ra 2 thí sinh có bài viết hay nhất để vào chung kết trong phần thi Thuyết Trình:

- Cuộc Thi Thuyết trình sẽ được tổ chức trong kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2017 để quyết định thí sinh đoạt giải Nhất và một giải Khuyến Khích;

- Bài viết và bài thuyết trình có thể viết và thuyết trình bằng tiếng Việt hay tiếng Anh;
- Một bản tóm lược những điểm thuyết trình (tối đa 250 từ) phải được gửi về cho Ban Giám Khảo trước ngày Đại Hội.
Những tiêu chuẩn cần phải đạt

Bài viết:​​​​​​ 60%
- Ý tưởng, nội dung chặt chẽ​​​​: 40%
- Hành văn mạch lạc​​​​​: 10%
- Dùng từ chính xác: 10%

Thuyết trình: 40%
- Tự Tin, lôi cuốn, có tính thuyết phục​​​: 20%
- Trình bày mạch lạc, phát ngôn vững vàng​​: 10%
- Trang phục phù hợp, cho thấy sự chuẩn bị​​: 10%

Thời hạn:
- Hạn chót gửi Phiếu Dự Thi kèm giấy chứng minh tên tuổi: 01/05/2017
- Hạn chót nộp bài: 15/05/2017
- Hạn chót để Ban Giám Khảo thông báo 2 thí sinh vào chung kết: 15/06/2017
- Hạn chót để thí sinh gửi bản tóm lược ý của bài thuyết trình về cho Ban Giám Khảo: 30/07/2017

Giải thưởng:
Hai thí sinh vào chung kết sẽ nhận được vé tham dự ĐH trị giá $1,100.00 Đô-la Úc mỗi vé. Ngoài ra có thêm giải thưởng tiền mặt
Giải Nhất: $1,000.00 Đô-la Úc. Giải Khuyến Khích: $500.00 Đô-la Úc.

Mọi thắc mắc và để lấy phiếu dự thi, xin email: conference@humanrightsyouth.org


Trân trọng,
TM. BTC Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2017
Trần Kiều Ngọc
14/3/17
(Kính xin anh chị em giúp Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền phổ biến Thông Báo này rộng rãi. Chúng em sẽ gửi poster đến các Cộng Đồng Người Việt khắp nơi trong nay mai. Anh chị em nào có thể giúp chúng em phổ biến, xin cho em biết để em gửi poster bằng cả hai ngôn ngữ Việt và Anh.

Em xin đa tạ.)

* Copy trên Facebook LS. Trần Kiều Ngọc. https://www.facebook.com/kieungoctran