27.04.2017

Người Nông Dân Nam Bộ: Vương Văn Thả

Người Nông Dân Nam Bộ:
Vương Văn ThảÔng Vương Văn Thả, một nông dân miền Nam (Vĩnh Hậu, An Phú)
bắc loa chửi rủa, vạch trần tội ác của nhà cầm quyền và đảng cộng sản Việt Nam. Ông công khai kêu gọi người dân hãy đứng lên chống lại nhà nước bạo quyền cộng sản.

VƯƠNG VĂN THẢ
583 tổ 6, ấp Vĩnh Linh, Vĩnh Hậu, An Phú (An Giang)
ĐT: +84919848059.


Thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ can thiệp cứu ông Vương văn Thả đang bị Cộng Sản Việt Nam bách hại
Video cập nhật tình hình:
Chúng nó liệng đá liên tục vào nhà của bác Vương văn Thả, nhà đấu tranh Phật Giáo Hòa Hảo ở An Phú. Trong nhà có một bà cụ bị đơ xương sống nằm liệt. Chú Vương văn Thả đang cố thủ không ra khỏi nhà.

Sự kiện này đang được thông tin lên Bộ Ngoại Giao Mỹ của chính quyền Donald Trump.

Quý vị nào có video clip về vụ liệng đá này, hãy tung ngay lên Internet và Facebook để chúng ta có thêm dữ kiện chính xác, chuyển tới những cơ quan nhân quyền và nhất là chính quyền Hoa Kỳ -- cực lực tố cáo Việt Cộng khủng bố, gây bạo lực, đàn áp tôn giáo và o ép các chiến sĩ đấu tranh. Cầu cứu bà con An Giang, các lực lượng bảo an Phật Giáo Hòa Hảo hãy tràn ra đường, như đồng bào miền bắc, che chở các chiến sĩ tự do.


Nguyễn Phú Trọng cho công an truy sát lão nông Nam Bộ Vương Văn Thả (An Giang) chỉ vì bị chửi trên loa phóng thanh.